ĐÀ ĐIỂU (OSTRICH)

28/11/2018

  • Nguồn gốc, xuất xứ:

- Đà điểu Ostrich có nguồn gốc từ Châu Phi là loại chim khổng lồ, lớn nhất trong các loài chim hiện còn tồn tại trên mặt đất.

- Thuộc kết quả nghiên cứu của đề tài “Chọn lọc nhân thuần bốn dũng đà điểu nhập nội”

- Quyết định công nhận Tiến bộ kỹ thuật số 175/QĐ-CN-GSN ngày 16/10/2008 thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

  • Tác giả công trình, địa chỉ liên hệ:

Tác giả: Phùng Đức Tiến, Nguyễn Khắc Thịnh, Hoàng Văn Lộc, Nguyễn Thị Hòa Mạnh Hùng.

- Địa chỉ liên hệ: Trung tâm Nghiên cứu Gia cầm Thụy Phương.  Xã Thuỵ Phương. huyện Từ Liêm, Hà Nội.

- Điện thoại: (04) 8385622 – (04) 7570814 – (0913) 571785 – Fax: (04) 8385804;  Email:

  • Các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật:

Con trống trưởng thành cao 2,1-2,75m nặng 120-150kg; con mái cao 1,75-1,9m nặng 90-110kg. Tuổi thành thục tính dục: 24 tháng; Năng suất trứng 30-40 quả/mái/năm; ấp nở 20-25 đà điểu con; sản lượng thịt hơi 2-2,5 tấn/năm/mái;

- Thịt đà điểu có giá trị dinh dưỡng cao: Protein: 20,87%; hàm lượng Cholesterol thấp: 58 - 58,5 mg/100g.

 
   

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

Tht đà điều

Da đà điểu

Vỏ trứng đà điểu

  • Điều kiện, địa bàn áp dụng:

-Thức ăn: Sử dụng thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh hoặc thức ăn đậm đặc phối trộn với  các nguyên liệu khác theo hướng dẫn.

- Phương thức nuôi: Nhốt tập trung

- Kiểu chuồng trại: Thụng thoáng tự nhiên.

- Áp dụng cho tất cả các vùng, miền trong cả nước.

Video

Bảng tin giá cả thị trường

Đang cập nhật



Bảng tin xuất bán con giống

Đang cập nhật


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi