Khoa học công nghệ

 • Chương trình Hội nghị khoa học tiểu ban Di truyền - giống vật nuôi

  Chương trình Hội nghị khoa học tiểu ban Di truyền - giống vật nuôi

  Trong khuôn khổ chương trình Hội nghị Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2018-2020 (trong 2 ngày 25 và 26). Căn cứ quyết định số 526/QĐ-VCN-KHĐT&HTQT ngày 28 tháng 10 năm 2020 về việc thành lập Hội đồng Khoa học và Công nghệ đánh giá hoạt động khoa học năm 2018-2020 của Viện Chăn nuôi. Danh sách Hội đồng Khoa học và Công nghệ Tiểu ban Di truyền – Giống vật nuôi gồm:

 • Chương trình Hội nghị khoa học tiểu ban Dinh dưỡng và Thức ăn chăn nuôi

  Chương trình Hội nghị khoa học tiểu ban Dinh dưỡng và Thức ăn chăn nuôi

  Trong khuôn khổ chương trình Hội nghị Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2018-2020 (trong 2 ngày 25 và 26). Căn cứ quyết định số 526/QĐ-VCN-KHĐT&HTQT ngày 28 tháng 10 năm 2020 về việc thành lập Hội đồng Khoa học và Công nghệ đánh giá hoạt động khoa học năm 2018-2020 của Viện Chăn nuôi. Danh sách Hội đồng Khoa học và Công nghệ Tiểu ban Dinh dưỡng và Thức ăn chăn nuôi gồm:

 • Chương trình Hội nghị khoa học Tiểu ban Công nghệ sinh học, kinh tế, hệ thống, môi trường và kỹ thuật khác

  Chương trình Hội nghị khoa học Tiểu ban Công nghệ sinh học, kinh tế, hệ thống, môi trường và kỹ thuật khác

  Trong khuôn khổ chương trình Hội nghị Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2018-2020 (trong 2 ngày 25 và 26). Căn cứ quyết định số 526/QĐ-VCN-KHĐT&HTQT ngày 28 tháng 10 năm 2020 về việc thành lập Hội đồng Khoa học và Công nghệ đánh giá hoạt động khoa học năm 2018-2020 của Viện Chăn nuôi. Danh sách Hội đồng Khoa học và Công nghệ Tiểu ban Công nghệ sinh học, kinh tế, hệ thống, môi trường và kỹ thuật khác gồm:

 • Viện Chăn Nuôi: Tổng kết hội nghị khoa học và công nghệ giai đoạn 2018-2020

  Viện Chăn Nuôi: Tổng kết hội nghị khoa học và công nghệ giai đoạn 2018-2020

  Chiều ngày 26/11/2020 tại Viện Chăn nuôi, số 9 Tân Phong – P. Thụy Phương – Q. Bắc Từ Liêm – Hà Nội đã tổng kết Hội nghị khoa học giai đoạn 2018-2020. Sau 2 ngày (ngày 25 và 26 tháng 11) làm việc khẩn trương, nghiêm túc. Hội nghị khoa học của Viện Chăn Nuôi đã thành công tốt đẹp.

 • Hội thảo: “Giới thiệu tiến bộ kỹ thuật lĩnh vực chăn nuôi”

  Hội thảo: “Giới thiệu tiến bộ kỹ thuật lĩnh vực chăn nuôi”

  Nhằm thực hiện kế hoạch thông tin tuyên truyền khuyến nông năm 2020, ngày 22-23 tháng 11 năm 2020, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội thảo với chủ đề: “Giới thiệu tiến bộ kỹ thuật lĩnh vực chăn nuôi” tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc – Bắc Ninh.

 • Hội thảo Đánh giá kết quả thực hiện chương trình công nghệ sinh học trong lĩnh vực chăn nuôi thú y

  Hội thảo Đánh giá kết quả thực hiện chương trình công nghệ sinh học trong lĩnh vực chăn nuôi thú y

  Sáng 19/11/2020, tại Hội trường tầng 3, Viện Chăn Nuôi – Số 9 Tân Phong – P.Thụy Phương – Q. Bắc Từ Liêm – Hà Nội tổ chức Hội thảo: Đánh giá kết quả thực hiện chương trình công nghệ sinh học trong lĩnh vực chăn nuôi thú y do Bộ Nông nghiệp và PTNT phối hợp với Viện Chăn nuôi chủ trì

 • Họp Hội đồng tư vấn xây dựng thuyết minh nhiệm vụ Khoa học công nghệ cấp cơ sở về Ong

  Họp Hội đồng tư vấn xây dựng thuyết minh nhiệm vụ Khoa học công nghệ cấp cơ sở về Ong

  Hôm nay ngày 18/11/2020, tại Hội trường của Viện, số 9 Tân Phong – P. Thụy Phương – Q. Bắc Từ Liêm – Hà Nội, Viện Chăn nuôi tổ chức họp Hội đồng tư vấn xây dựng thuyết minh nhiệm vụ Khoa học công nghệ cấp cơ sở

 • Kiểm tra thực địa các đề tài trọng điểm tại Khánh Hòa và Ninh Thuận

  Kiểm tra thực địa các đề tài trọng điểm tại Khánh Hòa và Ninh Thuận

  Thực hiện Quy chế Quản lý Khoa học Công nghệ của Viện Chăn nuôi, từ ngày 12/11/2020 đến 13/11/2020, Viện trưởng TS. Phạm Công Thiếu cùng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường – Bộ Nông nghiệp; Cục Chăn nuôi và đoàn công tác của Viện tiến hành kiểm tra công tác thực hiện các nhiệm vụ Khoa học Công nghệ tại các điểm triển khai Đề tài

 • Kiểm tra thực địa đề tài khoa học công nghệ

  Kiểm tra thực địa đề tài khoa học công nghệ

  Thực hiện Quy chế Quản lý Khoc học Công nghệ của Viện Chăn nuôi, ngày 23/10/2020, Viện trưởng TS. Phạm Công Thiếu cùng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường – Bộ Nông nghiệp và đoàn công tác của Viện đã tiến hành kiểm tra công tác thực hiện các nhiệm vụ Khoa học Công nghệ tại xã Thống Nhất

 • Hội nghị khoa học cơ sở Văn phòng Viện giai đoạn 2018-2020

  Hội nghị khoa học cơ sở Văn phòng Viện giai đoạn 2018-2020

  Sáng 14/10/2020, Viện Chăn nuôi đã khai mạc Hội nghị khoa học cơ sở khối Văn phòng Viện tại Hội trường lớn của Viện – số 9 Tân Phong, phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Video


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi