Tin Đào tạo

Kết quả đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Viện của nghiên cứu sinh Nguyễn Khánh Vân

Kết quả đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Viện của nghiên cứu sinh Nguyễn Khánh Vân
Ngày 26/8/2015, tại Viện Chăn nuôi – Thụy Phương - Bắc Từ Liêm – Hà Nội, Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Viện (theo Quyết định thành lập Hội đồng số 430/QĐ-VCN-ĐTTT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Viện trưởng Viện Chăn nuôi) đã họp để đánh giá luận án cho nghiên cứu sinh Nguyễn Khánh Vân

Ngày 26/8/2015, tại Viện Chăn nuôi – Thụy Phương - Bắc Từ Liêm – Hà Nội, Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Viện (theo Quyết định thành lập Hội đồng số 430/QĐ-VCN-ĐTTT  ngày 30  tháng 6 năm 2015 của  Viện trưởng Viện Chăn nuôi) đã họp để đánh giá luận án cho nghiên cứu sinh Nguyễn Khánh Vân

Đề tài: “Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả đông lạnh tế bào trứng trâu đầm lầy (Bubalus bubalis)”

Chuyên ngành:          Chăn nuôi

Mã số:                       62 62 01 05

Nghiên cứu sinh:       Nguyễn Khánh Vân

Ng­­ười hư­­ớng dẫn khoa học:               1. PGS.TS. Nguyễn Lai Thành

2. TS. Đào Đức Thà

Cơ sở đào tạo:                                     Viện Chăn nuôi

Hội đồng đánh giá luận án có 07 thành viên gồm:

TT

Họ và tên, Học hàm học vị

Cơ quan công tác

Chức trách trong Hội Đồng

1

PGS.TS. Nguyễn Văn Thanh

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Chủ tịch Hội đồng

2

PGS.TS. Hoàng Kim Giao

Cục Chăn Nuôi

Phản biện 1

3

TS. Nguyễn Mạnh Hà

Trường Cao đẳng Cộng đồng Lào Cai

Phản biện 2

4

TS. Đỗ Văn Thu

Viện Công nghệ sinh học

Phản biện 3

5

TS. Lưu Quang Minh

Viện Chăn Nuôi

Thư ký Hội đồng

6

PGS.TS. Ngô Giang Liên

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

Ủy viên Hội đồng

7

PGS.TS. Nguyễn Tấn Anh

Hội Chăn Nuôi

Ủy viên Hội đồng

Hội đồng đã đánh giá luận án và ra Quyết nghị thống nhất luận án đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một luận án Tiến sĩ Nông nghiệp, chuyên ngành: Chăn nuôi, Mã số: 62 62 01 05, với số phiếu tán thành là 7/7 (100%).

Buổi đánh giá luận án được tiến hành đúng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Quy chế đào tạo trình độ Tiến sĩ của Viện Chăn nuôi. Trong không khí trang trọng với sự chứng kiến của tập thể cán bộ hướng dẫn khoa học, đại diện Ban giám đốc Viện Chăn nuôi, Phòng Đào tạo và Thông tin, Đại diện Phòng Thí nghiệm trọng điểm công nghệ tế bào động vật – Đơn vị chuyên môn, các nhà khoa học, nghiên cứu sinh, sinh viên, bạn bè và đồng nghiệp của nghiên cứu sinh.

Luận án được lưu trữ tại Thư viện Quốc gia, Thư viện và Website của Viện Chăn nuôi.

Một số hình ảnh tại buổi đánh giá luận án của Nghiên cứu sinh

 

Phòng Đào tạo và Thông tin – Viện Chăn nuôi

In trang này
Họ tên*
Email*
Bình luận*
Đơn vị trực thuộc
Trung tâm gia súc lớn Trung ương
Trung tâm nghiên cứu và huấn luyện chăn nuôi
Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương
Phân Viện Chăn Nuôi Nam Bộ
Trung tâm nghiên cứu bò và đồng cỏ Ba Vì
Trung tâm nghiên cứu vịt Đại Xuyên
Trung tâm Thực nghiệm và Bảo tồn vật nuôi
Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi miền Núi
Trung tâm Nghiên cứu dê và thỏ Sơn Tây
Trung tâm Nghiên cứu Lợn Thụy Phương
Trung tâm Nghiên cứu vịt Đại Xuyên
 
 
 
 
Thiết kế website