Tin Đào tạo

Kết quả đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Viện của nghiên cứu sinh Đặng Hoàng Biên

Kết quả đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Viện của nghiên cứu sinh Đặng Hoàng Biên
Ngày 14 tháng 6 năm 2016, tại Viện Chăn nuôi – Thụy Phương - Bắc Từ Liêm – Hà Nội, Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Viện (theo Quyết định thành lập Hội đồng số 260/QĐ-VCN-ĐTTT ngày 05 tháng 5 năm 2016 của Viện trưởng Viện Chăn nuôi) đã họp để đánh giá luận án cho nghiên cứu sinh Đặng Hoàng Biên. Đề tài: “Khả năng sản xuất và đa hình gen PRKAG3 của lợn Lũng Pù và lợn Bản”. Chuyên ngành: Di truyền và chọn giống vật nuôi

Ngày 14 tháng 6 năm 2016, tại Viện Chăn nuôi – Thụy Phương - Bắc Từ Liêm – Hà Nội, Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Viện (theo Quyết định thành lập Hội đồng số 260/QĐ-VCN-ĐTTT  ngày 05  tháng 5 năm 2016 của  Viện trưởng Viện Chăn nuôi) đã họp để đánh giá luận án cho nghiên cứu sinh Đặng Hoàng Biên.

Đề tài: “Khả năng sản xuất và đa hình gen PRKAG3 của lợn Lũng Pù và lợn Bản”.

Chuyên ngành:                                 Di truyền và chọn giống vật nuôi

Mã số:                                             62 62 01 08

Nghiên cứu sinh:                              Đặng Hoàng Biên

Ng­­ười hư­­ớng dẫn khoa học:             1. PGS.TS. Đinh Văn Chỉnh

                                                       2. TS.Tạ Thị Bích Duyên

Cơ sở đào tạo:                                  Viện Chăn nuôi

Hội đồng đánh giá luận án có 07 thành viên gồm:

TT

Họ và tên, Học hàm học vị

Cơ quan công tác

Chức trách trong Hội đồng

1

PGS.TS. Nguyễn Văn Đức

Hội Chăn nuôi Việt Nam

Chủ tịch Hội đồng

2

PGS.TS. Trần Huê Viên

Trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên

Phản biện 1

3

PGS.TS. Võ Trọng Hốt

Học Viện Nông nghiệp Việt Nam

Phản biện 2

4

TS. Lưu Quang Minh

Viện Chăn Nuôi

Phản biện 3

5

TS. Ngô Thị Kim Cúc

Viện Chăn Nuôi

Thư ký Hội đồng

6

PGS.TS. Phan Xuân Hảo

Học Viện Nông nghiệp Việt Nam

Ủy viên Hội đồng

7

TS. Nguyễn Quế Côi

Hội Chăn nuôi Việt Nam

Ủy viên Hội đồng

Hội đồng đã đánh giá luận án đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một luận án Tiến sĩ Nông nghiệp, chuyên ngành: Di truyền và chọn giống vật nuôi, Mã số: 62 62 01 08, với số phiếu tán thành là 7/7 (100%) trong đó có 2/7 phiếu xuất sắc.

Buổi đánh giá luận án được tiến hành đúng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Quy chế đào tạo trình độ Tiến sĩ của Viện Chăn nuôi. Trong không khí trang trọng với sự chứng kiến của tập thể cán bộ hướng dẫn khoa học, đại diện Ban giám đốc Viện Chăn nuôi, Phòng Đào tạo và Thông tin, Phòng Khoa học, các nhà khoa học, nghiên cứu sinh, sinh viên, bạn bè và đồng nghiệp của nghiên cứu sinh.

Luận án được lưu trữ tại Thư viện Quốc gia, Thư viện và Website của Viện Chăn nuôi.

(Tổng hợp tin: Khâu Thị Định - Phòng Đào Tạo Thông Tin)

In trang này
Họ tên*
Email*
Bình luận*
Đơn vị trực thuộc
Trung tâm gia súc lớn Trung ương
Trung tâm nghiên cứu và huấn luyện chăn nuôi
Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương
Phân Viện Chăn Nuôi Nam Bộ
Trung tâm nghiên cứu bò và đồng cỏ Ba Vì
Trung tâm nghiên cứu vịt Đại Xuyên
Trung tâm Thực nghiệm và Bảo tồn vật nuôi
Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi miền Núi
Trung tâm Nghiên cứu dê và thỏ Sơn Tây
Trung tâm Nghiên cứu Lợn Thụy Phương
Trung tâm Nghiên cứu vịt Đại Xuyên
 
 
 
Thiết kế website