Đào tạo

Kết quả đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Viện của nghiên cứu sinh Cao Bá Cường

Kết quả đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Viện của nghiên cứu sinh Cao Bá Cường

Ngày 29 tháng 12 năm 2017, tại Viện Chăn nuôi – Thụy Phương - Bắc Từ Liêm – Hà Nội, Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Viện (theo Quyết định thành lập Hội đồng số 523/QĐ-VCN-ĐTTT  ngày 01  tháng 11 năm 2017) đã họp để đánh giá luận án cho nghiên cứu sinh Cao Bá Cường với Đề tài: “Nghiên cứu chọn lọc ổn định ba dòng gà lông màu TP4, TP2, TP3”.

Chuyên ngành:           Chăn nuôi

Mã số:                        62 62 01 05

Nghiên cứu sinh:        Cao Bá Cường

Ng­­ười hư­­ớng dẫn khoa học:         1. TS.Phùng Đức Tiến

                                                      2. PGS.TS. Nguyễn Huy Đạt

Cơ sở đào tạo:                               Viện Chăn nuôi

Hội đồng đánh giá luận án có 07 thành viên gồm:

TT

Họ và tên, Học hàm học vị

Cơ quan công tác

Chức trách trong Hội đồng

1

PGS.TS. Hoàng Văn Tiệu

Hội Chăn nuôi Việt Nam

Chủ tịch

2

PGS.TS. Bùi Hữu Đoàn

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Phản biện 1

3

PGS.TS. Trần Thanh Vân

Trường Đại học Thái Nguyên

Phản biện 2

4

TS. Nguyễn Văn Duy

Trung tâm nghiên cứu vịt Đại Xuyên

Phản biện 3

5

TS. Hồ Lam Sơn

Viện Chăn nuôi

Thư ký

6

GS.TS. Nguyễn Duy Hoan

Trường ĐH Nông lâm Thái Nguyên

Ủy viên

7

TS. Dương Thị Anh Đào

Trường ĐH Sư phạm Hà Nội

Ủy viên

Hội đồng đã đánh giá luận án đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một luận án Tiến sĩ Nông nghiệp, chuyên ngành: Chăn nuôi; Mã số: 62 62 01 05, với số phiếu tán thành là 7/7 (100%).

Buổi đánh giá luận án được tiến hành đúng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Quy chế đào tạo trình độ Tiến sĩ của Viện Chăn nuôi. Trong không khí trang trọng với sự chứng kiến của tập thể cán bộ hướng dẫn khoa học, đại diện Ban giám đốc Viện Chăn nuôi, Phòng Đào tạo và Thông tin, Phòng Khoa học, các nhà khoa học, nghiên cứu sinh, sinh viên, bạn bè và đồng nghiệp của nghiên cứu sinh.

Luận án được lưu trữ tại Thư viện Quốc gia, Thư viện và Website của Viện Chăn nuôi.

Một số hình ảnh tại buổi đánh giá luận án

Toàn cảnh buổi đánh giá luận án

Các Thầy Hội đồng và Thầy hướng dẫn chụp ảnh lưu niệm cùng Nghiên cứu sinh

(Tổng hợp tin: Khâu Thị Định – Phòng Đào tạo thông tin)

In trang này
Họ tên*
Email*
Bình luận*
Đơn vị trực thuộc
Trung tâm gia súc lớn Trung ương
Trung tâm nghiên cứu và huấn luyện chăn nuôi
Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương
Phân Viện Chăn Nuôi Nam Bộ
Trung tâm nghiên cứu bò và đồng cỏ Ba Vì
Trung tâm nghiên cứu vịt Đại Xuyên
Trung tâm Thực nghiệm và Bảo tồn vật nuôi
Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi miền Núi
Trung tâm Nghiên cứu dê và thỏ Sơn Tây
Trung tâm Nghiên cứu Lợn Thụy Phương
Trung tâm Nghiên cứu vịt Đại Xuyên
 
 
 
Thiết kế website