Tin Đào tạo

Kết quả đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Phạm Văn Chung

Kết quả đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Phạm Văn Chung

Ngày 17 tháng 5 năm 2018, tại Viện Chăn nuôi – Thụy Phương - Bắc Từ Liêm – Hà Nội, Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Viện (Kèm theo Quyết định thành lập Hội đồng số 164/QĐ-VCN-ĐTTT  ngày 05 tháng 04 năm 2018 của Viện trưởng Viện Chăn nuôi) đã họp để đánh giá luận án cho nghiên cứu sinh Phạm Văn Chung với đề tài:Chọn tạo hai dòng vịt hướng thịt để tạo tổ hợp lai thương phẩm có năng suất thịt và cơ ức cao

Chuyên ngành: Di truyền và Chọn giống vật nuôi

Mã số: 9 62 01 08

Người hướng dẫn khoa học:     1. TS. Nguyễn Thanh Sơn

                                              2. TS. Dương Xuân Tuyển

Cơ sở đào tạo: Viện Chăn nuôi

Hội đồng đánh giá luận án có 07 thành viên gồm:

TT

Họ và tên

Đơn vị công tác

            Chức danh            trong Hội đồng

1

GS.TS. Vũ Duy Hoan

Đại học Nông lâm Thái Nguyên

Chủ tịch

2

PGS. TS. Bùi Hữu Đoàn

Hội Chăn nuôi Việt Nam

Phản biện1

3

PGS. TS. Trần Huê Viên

Đại học Nông lâm Thái Nguyên

Phản biện 2

4

PGS. TS. Phan Xuân Hảo

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Phản biện 3

5

TS. Phạm Văn Trượng

Hội Chăn nuôi Việt Nam

Ủy viên

6

TS. Ngô Thị Kim Cúc

Viện Chăn nuôi

Ủy viên

7

TS. Hồ Lam Sơn

Viện Chăn nuôi

Thư ký

Hội đồng đã đánh giá luận án đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một luận án Tiến sĩ Nông nghiệp, chuyên ngành: Di truyền và Chọn giống vật nuôi; Mã số: 9 62 01 08, với số phiếu tán thành là 7/7 (100%).

Buổi đánh giá luận án được tiến hành đúng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Quy chế đào tạo trình độ Tiến sĩ của Viện Chăn nuôi. Trong không khí trang trọng với sự chứng kiến của tập thể cán bộ hướng dẫn khoa học, đại diện Ban giám đốc Viện Chăn nuôi, Phòng Đào tạo và Thông tin, Phòng Khoa học, các nhà khoa học, nghiên cứu sinh, sinh viên, bạn bè và đồng nghiệp của nghiên cứu sinh.

Luận án được lưu trữ tại Thư viện Quốc gia, Thư viện và Website của Viện Chăn nuôi.

Một số hình ảnh tại buổi Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện

NCS trình bày Báo cáo Luận án trước Hội đồng

GS.TS. Vũ Duy Hoan - Chủ tịch Hội đồng điều khiển phiên họp

Phó Viện trưởng TS. Ngô Thị Kim Cúc đại diện Lãnh đạo Viện chúc mừng NCS

TS. Chu Mạnh Thắng - Trưởng phòng Đào tạo tặng hoa chúc mừng NCS

NCS tặng hoa Thầy hướng dẫn

NCS tặng hoa các Thầy trong Hội đồng và Thầy hướng dẫn

TS. Nguyễn Văn Duy- Giám đốc TTNC Vịt Đại Xuyên tặng hoa chúc mừng NCS

Gia đình, bạn bè và đồng nghiệp tặng hoa chúc mừng NCS

(Tin: Võ Hoài Hương-Phòng Đào tạo và Thông tin)

 

 

 

In trang này
Họ tên*
Email*
Bình luận*
Đơn vị trực thuộc
Trung tâm gia súc lớn Trung ương
Trung tâm nghiên cứu và huấn luyện chăn nuôi
Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương
Phân Viện Chăn Nuôi Nam Bộ
Trung tâm nghiên cứu bò và đồng cỏ Ba Vì
Trung tâm nghiên cứu vịt Đại Xuyên
Trung tâm Thực nghiệm và Bảo tồn vật nuôi
Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi miền Núi
Trung tâm Nghiên cứu dê và thỏ Sơn Tây
Trung tâm Nghiên cứu Lợn Thụy Phương
Trung tâm Nghiên cứu vịt Đại Xuyên
Thiết kế website