Tin Đào tạo

Kết quả đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Hoàng Tuấn Thành

Kết quả đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Hoàng Tuấn Thành

Ngày 06 tháng 02 năm 2018, tại Viện Chăn nuôi – Thụy Phương - Bắc Từ Liêm – Hà Nội, Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Viện (Kèm theo Quyết định thành lập Hội đồng số 05/QĐ-VCN-ĐTTT  ngày 04 tháng 01 năm 2018 của Viện trưởng Viện Chăn nuôi) đã họp để đánh giá luận án cho nghiên cứu sinh Hoàng Tuấn Thành với đề tài: Khả năng sản xuất của hai dòng gà lông màu hướng thịt LV4, LV5, đàn bố mẹ và thương phẩm qua 5 thế hệ chọn lọc

Chuyên ngành: Chăn nuôi động vật

Mã số: 62 62 01 05

Họ và tên nghiên cứu sinh: Hoàng Tuấn Thành

Họ và tên người hướng dẫn:         1. TS. Dương Xuân Tuyển

                                                      2. PGS.TS Hoàng Văn Tiệu

Cơ sở đào tạo: Viện Chăn nuôi

Hội đồng đánh giá luận án có 07 thành viên gồm:

TT

Họ và tên

Đơn vị công tác

Chức danh trong Hội đồng

1

PGS.TS. Nguyễn Huy Đạt

Hội Chăn nuôi Việt Nam

Chủ tịch Hội đồng

2

PGS.TS. Bùi Hữu Đoàn

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Phản biện 1

3

PGS.TS. Trần Huê Viên

ĐH Nông Lâm Thái Nguyên

Phản biện 2

4

TS. Ngô Thị Kim Cúc

Viện Chăn nuôi

Phản biện 3

5

TS. Hồ Lam Sơn

Viện Chăn nuôi

Thư ký

6

PGS.TS. Trần Thanh Vân

Đại học Thái Nguyên

Uỷ viên

7

TS. Lê Thị Nga

TTNC Gia cầm Thụy Phương

Uỷ viên

Hội đồng đã đánh giá luận án đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một luận án Tiến sĩ Nông nghiệp, chuyên ngành: Chăn nuôi động vật; Mã số: 62 62 01 05, với số phiếu tán thành là 7/7 (100%).

Buổi đánh giá luận án được tiến hành đúng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Quy chế đào tạo trình độ Tiến sĩ của Viện Chăn nuôi. Trong không khí trang trọng với sự chứng kiến của tập thể cán bộ hướng dẫn khoa học, đại diện Ban giám đốc Viện Chăn nuôi, Phòng Đào tạo và Thông tin, Phòng Khoa học, các nhà khoa học, nghiên cứu sinh, sinh viên, bạn bè và đồng nghiệp của nghiên cứu sinh.

Luận án được lưu trữ tại Thư viện Quốc gia, Thư viện và Website của Viện Chăn nuôi.

NCS tặng hoa các Thầy trong Hội đồng và Thầy hướng dẫn

Viện trưởng Nguyễn Thanh Sơn tặng hoa chúc mừng NCS

TS. Chu Mạnh Thắng - Trưởng phòng Đào tạo tặng hoa chúc mừng NCS

Gia đình, bạn bè và đồng nghiệp tặng hoa chúc mừng NCS

(Tin: Phòng Đào tạo và Thông tin)

In trang này
Họ tên*
Email*
Bình luận*
Đơn vị trực thuộc
Trung tâm gia súc lớn Trung ương
Trung tâm nghiên cứu và huấn luyện chăn nuôi
Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương
Phân Viện Chăn Nuôi Nam Bộ
Trung tâm nghiên cứu bò và đồng cỏ Ba Vì
Trung tâm nghiên cứu vịt Đại Xuyên
Trung tâm Thực nghiệm và Bảo tồn vật nuôi
Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi miền Núi
Trung tâm Nghiên cứu dê và thỏ Sơn Tây
Trung tâm Nghiên cứu Lợn Thụy Phương
Trung tâm Nghiên cứu vịt Đại Xuyên
 
Thiết kế website