Tin kiểm tra thực địa đề tài khoa học công nghệ

06/12/2018

Thực hiện Quy chế Quản lý KHCN của Viện Chăn nuôi, ngày 23/8/2017, Viện trưởng Nguyễn Thanh Sơn và lãnh đạo các Phòng Khoa học và HTQT, Kế hoạch Tài chính đã tiến hành kiểm tra thực địa công tác thực hiện các nhiệm vụ KHCN tại Trạm Nghiên cứu và Phát triển giống lợn hạt nhân tam Điệp (Trạm) thuộc Trung tâm Nghiên cứu lợn Thụy Phương (Trung tâm). Tiếp và làm việc với đoàn kiểm tra có Ban GĐ Trung tâm, lãnh đạo Trạm, chủ nhiêm và cán bộ thực hiện đề tài.

Sau khi nghe Báo cáo kết quả thực hiện từng nhiệm vụ KHCN tại Trạm, đoàn đã kiểm tra sổ sách ghi chép, nhật ký thực hiện đề tài, kiểm tra dữ liệu trên máy tính và từ cơ sở dữ liệu được cung cấp, đoàn đã tiến hành kiểm tra thực tế tại 4 khu triển khai đề tài là khu Nái chửa và chờ phối, khu Nái nuôi con, khu Sau cai sữa, khu lợn Hậu bị và kiểm tra năng suất.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra và ý kiến của các thành viên, trưởng đoàn Nguyễn Thanh Sơn đã có kết luận và đánh giá như sau: các nhiệm vụ KHCN tổ chức thưc hiện nghiêm túc, đầy đủ về mặt số lượng, chất lượng đàn giống đáp ứng yêu cầu, sổ sách ghi chép và dữ liệu cập nhật kịp thời. Tuy nhiên, đoàn kiêm tra cũng lưu ý chủ nhiệm đề tài là ngoài sổ theo dõi đầu chuồng và tổng hợp dữ liêu trên máy tính thì cần có sổ theo dõi tổng hợp tách riêng số liệu sản xuất, không quá phụ thuộc vào máy tính tránh trường hợp dữ liệu trên máy bị mất hay hỏng hóc.

Lĩnh hội những góp ý và kết luận của đoàn kiểm tra, Giám đốc Phạm Duy Phẩm đã yêu cầu các chủ nhiệm nhiệm vụ phải thực hiện nghiêm túc ý kiến kết luận của Viện trưởng.

Một số hình ảnh của đoàn kiểm tra

 

Nguồn: Phòng Khoa học và HTQT.

Video


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi