Tin hoạt động hợp tác với địa phương

06/12/2018

Thực hiện nội dung biên bản ghi nhớ ngày 14/01/2015 giữa UBND tỉnh Bắc Giang với Cục Chăn nuôi, Viện Chăn nuôi – Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc bàn giải pháp nâng cao chất lượng đàn gà đồi Yên thế, tỉnh Bắc Giang, ngày 16 tháng 8 năm 2017, tại UBND huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang đã diễn ra cuộc họp giữa UBND tỉnh Bắc Giang với Cục Chăn nuôi và Viện Chăn nuôi nhằm đánh giá kết quả thực hiện các nội dung hợp tác trong năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017.

Tham dự và chủ trì hội nghị có đc Dương Văn Thái, phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang, các đc giám đốc, phó giám đốc các sở Nông nghiệp và PTNT, Khoa học và Công nghệ, sở Công thương tỉnh Bắc Giang; các đc Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Yên Thế. Về phía Viện Chăn nuôi có TS. Nguyễn Thanh Sơn, viện trưởng Viện Chăn nuôi cùng các đc là Trưởng phòng Khoa học và HTQT VCN và các Giám đốc, phó giám đốc các Trung tâm gia cầm thuộc Viện.

       Gà đồi Yên Thế với mã định danh      

              

Sau khi nghe các báo cáo của Sở  Nông nghiệp và PTNT, UBND huyện Yên Thế, các Trung tâm gia cầm thuộc Viện Chăn nuôi về kết quả triển khai thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng đàn gà đồi Yên thế, hội nghị đã nghe các ý kiến phát biểu của TS. Nguyễn Thanh Sơn, viện trưởng Viện Chăn nuôi, TS. Nguyễn Văn Trọng, phó cục trưởng Cục Chăn nuôi và đại diện sở Khoa học và Công nghệ, sở Công thương tỉnh Bắc Giang; ĐC Dương Văn Thái, phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã phát biểu kết luận Hội nghị. Theo đó,  trong thời gian qua, các đơn vị đã chủ động bám sát nhiệm vụ trong biên bản ghi nhớ, công tác quản lý nhà nước về giống gia cầm tại địa phương đã đạt được kết quả tích cực, chất lượng giống gà đồi Yên Thế đã được nâng cao, gà đồng đều hơn về khối lượng, màu sắc lông da, thị trường tiêu thụ được mở rộng. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị còn một số khó khăn, tồn tại như: UBND huyện Yên thế và một số cơ quan chuyên môn của tỉnh chưa chủ động, chưa bám sát nội dung thực hiện nhiệm vụ, khâu tổ chức sản xuất và tiêu thụ sản phẩm còn hạn chế. Trong thời gian tới, các đơn vị cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ, xây dựng mã định danh để truy xuất nguồn gốc, đa dạng về giống gà đồi Yên Thế theo 2 hướng tăng trọng lượng và nâng cao chất lượng gà thịt, tăng độ đồng đều, tăng tính cạnh tranh, xây dựng quy trình chăn nuôi chuẩn dựa trên nguồn thức ăn sẵn có của địa phương, tăng cường công tác tập huấn kỹ thuật, xây dựng mô hình và đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm. Về nghiên cứu khoa học, tỉnh đồng ý ưu tiên bố trí nguồn kinh phí KHCN 2018 của tỉnh cho gà đồi Yên Thế, Viện Chăn nuôi phối hợp với Sở KHCN và huyện Yên Thế đề xuất nhiệm vụ KHCN về nâng cao chất lượng gà đồi Yên Thế năm 2018 bằng nguồn kinh phí của Tỉnh và đề xuất với Bộ Khoa học Công nghệ Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao TBKT thức đẩy phát triển kinh tế, xã hội nông thôn, miền núi.

ĐC Dương Văn Thái phát biểu kết luận Hội nghị

 

Nguồn: Phòng Khoa học và HTQT.

Video


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi