Lãnh đạo Viện Chăn nuôi đi kiểm tra thực địa dự án ACIAR

25/07/2020

Từ ngày 24-26/7/2020 Viện trưởng Phạm Công Thiếu thực hiện chuyến công tác thực địa tại tỉnh Điện biên trong khuôn khổ dự án ACIAR  “Chăn nuôi thâm canh bò thịt trong các hệ thống canh tác đất dốc vùng miền núi Tây Bắc Việt Nam- mã số LPS/2015/037”. Đoàn công tác gồm có đại diện Phòng Khoa học, đào tạo và HTQT, Kế hoạch Tài chính và các nhóm đối tác dự án Học Viện Nông nghiệp, Đại học Tây Bắc, Đại học Nông lâm Thái Nguyên, Sở Nông nghiệp và PTNT Điện biên. Mục đích chuyến công tác nhằm kiểm tra, đánh giá và thúc đẩy một số hoạt động của dự án.

Một số hình ảnh của chuyến công tác

 

 

 

Tin: Trịnh Thị Thanh _ Phòng Khoa học, Đào tạo và HTQT

Ảnh: Hàn Anh Tuấn - BM Nghiên cứu Hệ thống & MTCN

Video


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi