Hội thảo báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học dự án JICA-SATREPS

10/12/2018

Hội thảo báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học dự án JICA-SATREPS

Hôm nay ngày  6/12/2018, tại Viện Chăn nuôi đã diễn ra Hội thảo Báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học của dự án “Thành lập ngân hàng gen đông lạnh cho các giống lợn bản địa Việt Nam và phát triển hệ thống chăn nuôi bền vững để bảo vệ Đa dạng sinh học”.

Tới dự hội nghị có TS.Ngô Thị Kim Cúc – Phó Viện trưởng Viện Chăn nuôi – Giám đốc dự án; Dr.Kazuhiro KIKUCHI – cố vấn trưởng dự án Jica cùng các đại biểu của Việt Nam và Nhật Bản. Tại Hội thảo, các nhà nghiên cứu đại diện cho các hợp phần đã trình bày tổng cộng 7 báo cáo với các kết quả khoa học đã đạt được của dự án tới thời điểm này gồm các báo cáo.

1. Kết quả thu thập mẫu sinh học các giống lợn bản địa Việt Nam do ThS.Phạm Hải Ninh trình bày.

2. Phân tích mối quan hệ di truyền của hai giống lợn bản địa Việt Nam dựa trên 20 chỉ thị microsatellite do ThS. Nguyễn Văn Ba báo cáo.

3. Sàng lọc và đo lường số lượng bản sao của gen Perv trên lợn bản địa Việt Nam, tiến hành sinh sản và nhân giống để giảm số lượng Ferv trong các thế hệ tiếp theo do ThS.Trần Xuân Toàn báo cáo.

4. Xây dựng phương pháp và thực hiện huấn luyện khai thác, đông lạnh, bảo tồn tinh trùng và tế bào tinh cho lợn bản địa Việt Nam do TS.Phan Lê Sơn báo cáo.

5. Tạo phôi in vitro (2.1) đông lạnh trứng và phôi (2.2) nhân bản vô tính (2.3) Cấy truyền phôi (2.4) phục vụ ngân hàng gen các giống lợn bản địa Việt Nam do TS.Nguyễn Việt Linh báo cáo.

6. Tình hình dịch bệnh trên đàn lợn bản địa Việt Nam do Dr.Makoto Osaki báo cáo.

7. Tăng cường hiệu quả chăn nuôi và sinh sản do Dr.Satoshi Hayashi báo cáo.

Một số hình ảnh tại Hội nghị

 

 

 

 

(Tin: Khâu Thị Định)

Video


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi