Hội nghị tổng kết dự án “Các giải pháp mới về an toàn sinh học, giảm sử dụng kháng sinh trong chăn nuôi lợn và gia cầm”

26/03/2019

Sáng nay 26/3/2019 tại Viện Chăn nuôi đã tổ chức Hội nghị tổng kết dự án “Các giải pháp mới về an toàn sinh học, giảm sử dụng kháng sinh trong chăn nuôi lợn và gia cầm”.

Tới dự Hội nghị có TS. Phạm Công Thiếu – Phó Viện Trưởng phụ trách Viện Chăn Nuôi; TS.Ngô Thị Kim Cúc – Phó Viện trưởng Viện Chăn nuôi – Giám đốc Dự án; GS.TS. Jeroen Dewulf – Đại học Ghent – Bỉ; Đại sứ quán Bỉ; Quỹ tư vấn Việt –Bỉ; Đại diện các đơn vị của Bộ Nông nghiệp và PTNT; Cục Chăn nuôi; Đại diện văn phòng dự án JICA; Các cơ quan, đơn vị và cán bộ tham gia dự án.

Căn cứ Quyết định số 1977/QĐ-BNN-HTQT ngày 30/5/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Phê duyệt dự án “Các giải pháp mới về an toàn sinh học, giảm sử dụng kháng sinh trong chăn nuôi lợn và gia cầm” do quỹ SCF viện trợ không hoàn lại. Viện Chăn nuôi đã trao đổi với các đối tác phía Vương quốc Bỉ, phối hợp với các đối tác phía Việt Nam, Ban thư ký quỹ SCF và các cơ quan liên quan thực hiện các nội dung đã được phê duyệt theo quyết định và theo quy định của quỹ SCF. Thời gian thực hiện từ tháng 10/2018 đến tháng 3/2019.

Kết quả thực hiện dự án đảm bảo hoàn thành các mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể của dự án. Dự án đã đánh giá được thực trạng sử dụng kháng sinh trong chăn nuôi lợn và gà ở Việt Nam. Nâng cao nhận thức của cộng đồng về an toàn sinh học và cải thiện an toàn sinh học trong chăn nuôi lợn, gia cầm và thông qua 5 lớp tập huấn lưu động tại Hà nội, Đồng Nai và 01 Hội thảo tuyên truyền ở Hà Nội. Đào tạo được đội ngũ giảng viên (TOT) và đào tạo các cán bộ địa phương, nông dân có kiến thức chuyện sâu về các biện pháp an toàn sinh học và giảm sử dụng kháng sinh trong chăn nuôi lợn và gia cầm. Xây dựng được 2 mô hình trình diễn chăn nuôi lợn ở Hà nội và gia cầm an toàn sinh học ở Đồng Nai. Tuyên truyền các tài liệu hướng dẫn thực hành giảm kháng sinh trong chăn nuôi, tài liệu tóm tắt bài trình bày bằng tiếng Việt về an toàn sinh học, tài liệu khuyến cáo trong việc thực hiện các giải pháp an toàn sinh học trong chăn nuôi lợn và gia cầm cho các nhà hoạch định chính sách Việt Nam.

Một số hình ảnh tại Hội nghị

 

 

TS. Phạm Công Thiếu – Phó Viện Trưởng phụ trách Viện Chăn Nuôi phát biểu khai mạc Hội nghị

TS.Ngô Thị Kim Cúc – Phó Viện trưởng Viện Chăn nuôi – Giám đốc Dự án báo cáo tổng kết Dự án

GS.TS. Jeroen Dewulf – Đại học Ghent – Bỉ đề xuất phát triển dự án trong tương lai

Đại diện Sở Nông nghiệp và PTNT Đồng Nai trình bày tác động của dự án đến chăn nuôi lợn và gia cầm tại Đồng Nai

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị

Khâu Thị Định

Video


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi