Tin hoạt động

Hội nghị học tập, quán triệt, và triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

 Hội nghị học tập, quán triệt, và triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Viện Chăn nuôi đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, và triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII vào ngày 02 tháng 02 năm 2018. Thành phần tham dự Hội nghị gồm có: Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn –Bí thư Đảng Ủy, Viện trưởng Viện Chăn nuôi, đồng chí Phạm Công Thiếu- Phó bí thư Đảng ủy, Phó viện trưởng Viện Chăn nuôi cùng toàn thể Đảng viện Đảng bộ, lãnh đạo các đơn vị trực thuôc, Ban Chấp hành Công đoàn, Ban chấp hanh Đoàn thanh niên Viện.

Tới tham dự hội nghị còn có sự hiện diện của đồng chí Nguyễn Văn Trường- Ủy viên ban thường vụ, Trưởng ban tuyên giáo Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Khai mạc Hội nghị TS Nguyễn Thanh Sơn đã nhấn mạnh, bốn nghị quyết mà Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 6 ban hành là những quyết sách quan trọng của Đảng, đề cập đến nhiều vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất nước, và cơ bản, vừa cấp bách và là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Trường trình bày tại Hội nghị

Tại Hội nghị, Đồng chí Nguyễn Văn Trường đã truyền đạt lại bốn nghị quyết đã được thảo luận và quyết định ban hành tại Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Đó là:

- Nghị quyết 18-NQ/TW: Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị

- Nghị quyết 19-NQ/TW: Sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập

- Nghị quyết 20-NQ/TW: Công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới

- Nghị quyết 21-NQ/TW: Công tác dân số trong tình hình mới

Để thực hiện được mục tiêu, yêu cầu đề ra, cần triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ và giải pháp:

- Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, phát huy sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và của toàn xã hội trong bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

- Nâng cao sức khỏe nhân dân

- Nâng cao năng lực phòng, chống dịch bệnh gắn với đổi mới y tế cơ sở

- Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, khắc phục căn bản tình trạng quá tải bệnh viện

- Đẩy mạnh phát triển ngành Dược và thiết bị y tế

- Phát triển nhân lực và khoa học - công nghệ y tế

- Đổi mới hệ thống quản lý và cung cấp dịch vụ y tế

- Đổi mới mạnh mẽ tài chính y tế

- Chủ động, tích cực hội nhập và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế

Hội nghị kết thúc thành công tốt đẹp, thay mặt đảng bộ Viện Chăn nuôi TS Phạm Công Thiếu cảm ơn ông Nguyễn Văn Trường đã dành thời gian truyền đạt, giới thiệu, trao đổi  với cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Viện những nội dung cơ bản, những điểm mới, cốt lõi của các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. 

 

(Tin: Võ Hoài Hương - Phòng Đào tạo và Thông tin)

 

In trang này
Họ tên*
Email*
Bình luận*
Đơn vị trực thuộc
Trung tâm gia súc lớn Trung ương
Trung tâm nghiên cứu và huấn luyện chăn nuôi
Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương
Phân Viện Chăn Nuôi Nam Bộ
Trung tâm nghiên cứu bò và đồng cỏ Ba Vì
Trung tâm nghiên cứu vịt Đại Xuyên
Trung tâm Thực nghiệm và Bảo tồn vật nuôi
Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi miền Núi
Trung tâm Nghiên cứu dê và thỏ Sơn Tây
Trung tâm Nghiên cứu Lợn Thụy Phương
Trung tâm Nghiên cứu vịt Đại Xuyên
 
 
 
 
 
 
Thiết kế website