Tin hoạt động

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2019 văn phòng Viện

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2019 văn phòng Viện

Chiều ngày 8/1/2019 tại hội trường lớn, Viện Chăn nuôi đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2019 của khối văn phòng Viện. Thành phần tham dự Hội nghị gồm có: Ban giám đốc Viện và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của khối văn phòng Viện.

Có 4 báo cáo đã được trình bày tại Hội nghị này: Dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2018 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2019 của văn phòng Viện; Dự thảo báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2018 và phát động phong trào thi đua năm 2019; Báo cáo tổng kết tài chính; Dự thảo báo cáo tổng kết hoạt động của ban thanh tra nhân dân khối văn phòng viện năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.

Dưới sự điều hành của đoàn chủ tịch, Hội nghị đã lắng nghe và trao đổi, thảo luận các báo cáo về các mặt đạt được và chưa đạt được trong năm qua. Năm 2018 là năm thứ tư thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng do đó các đơn vị đã có kinh nghiệm trong việc đề xuất và triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Phó Viện trưởng phụ trách Viện - TS.Phạm Công Thiếu điều hành Hội nghị

Trưởng phòng Tổ chức Hành Chính - Đào Hùng Giang trao bằng khen cho các tập thể đạt danh hiệu thi đua

Trưởng phòng Tổ chức Hành Chính - Đào Hùng Giang và chủ tịch Công đoàn Nguyễn Tiến Phiên trao bằng khen cho các công đoàn viên đạt danh hiệu thi đua

(Tin: Khâu Thị Định

In trang này
Họ tên*
Email*
Bình luận*
Đơn vị trực thuộc
Trung tâm gia súc lớn Trung ương
Trung tâm nghiên cứu và huấn luyện chăn nuôi
Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương
Phân Viện Chăn Nuôi Nam Bộ
Trung tâm nghiên cứu bò và đồng cỏ Ba Vì
Trung tâm nghiên cứu vịt Đại Xuyên
Trung tâm Thực nghiệm và Bảo tồn vật nuôi
Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi miền Núi
Trung tâm Nghiên cứu dê và thỏ Sơn Tây
Trung tâm Nghiên cứu Lợn Thụy Phương
Trung tâm Nghiên cứu vịt Đại Xuyên
 
 
Thiết kế website