Quy định - hồ sơ biểu mẫu đào tạo

HD_hsdaotao/2012_VCN

HD_hsdaotao/2012_VCN
HƯỚNG DẪN VỀ HỒ SƠ TUYỂN SINH NGHIÊN CỨU SINH VÀ CÁC BIỂU MẪU TRONG QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ TẠI VIỆN CHĂN NUÔI

HƯỚNG DẪN VỀ HỒ SƠ, BIỂU MẪU TRONG QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ TẠI VIỆN CHĂN NUÔI

 

Đơn vị trực thuộc
Trung tâm gia súc lớn Trung ương
Trung tâm nghiên cứu và huấn luyện chăn nuôi
Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương
Phân Viện Chăn Nuôi Nam Bộ
Trung tâm nghiên cứu bò và đồng cỏ Ba Vì
Trung tâm nghiên cứu vịt Đại Xuyên
Trung tâm Thực nghiệm và Bảo tồn vật nuôi
Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi miền Núi
Trung tâm Nghiên cứu dê và thỏ Sơn Tây
Trung tâm Nghiên cứu Lợn Thụy Phương
Trung tâm Nghiên cứu vịt Đại Xuyên
 
 
 
 
Thiết kế website