Giá cả thị trường con giống vật nuôi

Giá cả thị trường con giống được cập nhật 4/1/2020
4/1/2020 Bảng giá con giống
STT Loại con giống Giá
1 Vịt xiêm 20000 đ
2 Vịt đẻ trứng 1000 đ
3 Vịt siêu nạc 3000 đ
4 Dê núi 332000 đ
5 Lợn 111000 đ
6 Thỏ 30000 đ

Video

Bảng tin giá cả thị trường

Đang cập nhậtBảng tin xuất bán con giống

Đang cập nhật


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi