Danh mục HTQT

Dự án: Tăng sinh kế/thu nhập của nông dân chăn nuôi thông qua phát triển cây thức ăn gia súc (Tổ chức IFAD tài trợ)

Dự án: Tăng sinh kế/thu nhập của nông dân chăn nuôi thông qua phát triển cây thức ăn gia súc (Tổ chức IFAD tài trợ)
Kết quả thực hiện dự án hợp phần tại Kỳ Anh (Hà Tĩnh) (giai đoạn 1/2010 đến 3/2011)

Kết quả thực hiện dự án hợp phần tại Kỳ Anh (Hà Tĩnh) (giai đoạn 1/2010 đến 3/2011)

Các kết quả nội dung 1: Hình thành các cơ chế để củng cố/ hoặc thiết lập mối liên kết các nhà đầu tư để có thể mở rộng quy mô và áp dụng công nghệ phát triển cỏ trồng; Phát triển Bản đồ cơ bản thông tin địa lý cho 2 xã mới (Kỳ Bắc, Kỳ Đồng): Đã thu thập số liệu cơ bản của 2 xã mới và đang cập nhật thông tin cho 4 xã tham gia dự án; Phối hợp với dự án IMPP (tài trợ bởi IFAD Hà Tĩnh) lên kế hoạch tổ chức Hội thảo về Phát triển trồng cỏ chăn nuôi cho 2 huyện mới của tỉnh là Hương Sơn và Can Lộc.

Các kết quả nội dung 2 Lựa chọn các hệ thống cung cấp cỏ trồng hiệu quả, bao gồm cả các chiến lược truyền thông cải tiến, và những hoạt động can thiệp nhằm cải tiến việc cung cấp cỏ trồng.

Tổ chức phân phát hạt và hom cỏ giống cho 63 hộ thuộc 02 xã mới tham gia trồng và đánh giá kết quả

Hướng dẫn sử dụng phương pháp đánh giá thức ăn cho đội ngũ cán bộ dự án để tiến hành điều tra với sự tham gia của các hộ nông dân của 2 xã mới về khả năng cung cấp nguồn thức ăn thô xanh cho chăn nuôi

Triển khai thí nghiệm vỗ  béo tại 9 hộ, sử dụng cỏ trồng kết hợp bổ sung nguồn Protein sẵn có tại địa phương

Các kết quả nội dung 3: Nâng cao năng lực cho các đối tác tham gia dự án để nghiên cứu sản xuất và sử dụng cỏ trồng thông qua các giao tiếp hiệu quả, thông tin kỹ thuật và đào tạo nhiều khía cạnh khác nhau, đặt cỏ trồng vào nội dung của chính sách đổi mới

Tập huấn 4 khóa về Kỹ thuật trồng cỏ và Phương pháp quản lí sử dụng đồng cỏ cho 9 xã trong huyện trong đó chú trọng vào 2 xã mới, giúp các hộ tham gia trồng và đánh giá kết quả.

PHƯƠNG HƯỚNG HỢP TÁC QUỐC TẾ TRONG QUÝ IV

Dự án: Tăng sinh kế /thu nhập của nông dân chăn nuôi thông qua phát triển cây thức ăn gia súc (Tổ chức IFAD tài trợ): Tiếp tục triển khai các hoạt động tại Kỳ Anh, Hà Tĩnh và Viết một dự án mới .

In trang này
Họ tên*
Email*
Bình luận*
Thông báo
Quảng cáo
Thư viện trực tuyếnĐào tạo sau đại họcĐào tạo theo nhu cầuBản tin Khoa học Công nghệQuy trình, kỹ thuật chăn nuôi, Thực hành chăn nuôiTạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi - Viện Chăn nuôi
Thống kê truy cập
Đơn vị trực thuộc
Trung tâm gia súc lớn Trung ương
Trung tâm nghiên cứu và huấn luyện chăn nuôi
Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương
Phân Viện Chăn Nuôi Nam Bộ
Trung tâm nghiên cứu bò và đồng cỏ Ba Vì
Trung tâm nghiên cứu vịt Đại Xuyên
Trung tâm Thực nghiệm và Bảo tồn vật nuôi
Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi miền Núi
Trung tâm Nghiên cứu dê và thỏ Sơn Tây
Trung tâm Nghiên cứu Lợn Thụy Phương
Trung tâm Nghiên cứu vịt Đại Xuyên