Danh mục HTQT

Dự án SUSANE: Quản lý bền vững có hiệu quả và thân thiện với môi trường nguồn chất thải chăn nuôi làm dinh dưỡng cây trồng.

Dự án SUSANE: Quản lý bền vững có hiệu quả và thân thiện với môi trường nguồn chất thải chăn nuôi làm dinh dưỡng cây trồng.
Bản tin số 17 được đăng tải vào tháng 6 năm 2011 về các khóa học như: kỹ năng trình bày và viết bài báo khoa học, quản lý chất thải chăn nuôi và đánh giá chu trình sống

- Bản tin số 17 được đăng tải vào tháng 6 năm 2011 về các khóa học như: kỹ năng trình bày và viết bài báo khoa học, quản lý chất thải chăn nuôi và đánh giá chu trình sống

- Nội dung về: Công nghệ sản xuất khí sinh học bền vững và phù hợp với điều kiện địa phương

Nghiên cứu sinh đang học tập tại trường Đại học phía Nam Đan mạch và triển khai thí nghiệm về “các kỹ thuật lên men khác nhau trong việc sản sinh khí biogas

- Nội dung về: Khí thải gây hiệu ứng nhà kính, hiệu quả bón phân bằng chất thải sau biogas và khả năng lưu giữ carbon trong đất

Nghiên cứu sinh đang học tập tại trường Đại học học Copenhagen và Viện Khoa học Nông Nghiệp Việt Nam, và đang triển khai thí nghiệm “Phát thải khí nhà kính từ quản lý phân chuồng của các trang trại chăn nuôi có và không có biogas”

Nội dung về: Đánh giá vệ sinh và rủi ro về mặt sức khoẻ khi sử dụng công nghệ khí sinh học

Nghiên cứu sinh đang học tập tại trường Đại học học Copenhagen  và đang triển khai thí nghiệm Khía cạnh vệ sinh trong việc quản lý chất thải bằng hệ thống biogas tại các trại chăn nuôi thuộc tỉnh Hà nam.

In trang này
Họ tên*
Email*
Bình luận*
Thông báo
Quảng cáo
Thư viện trực tuyếnĐào tạo sau đại họcĐào tạo theo nhu cầuBản tin Khoa học Công nghệQuy trình, kỹ thuật chăn nuôi, Thực hành chăn nuôiTạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi - Viện Chăn nuôi
Thống kê truy cập
Đơn vị trực thuộc
Trung tâm gia súc lớn Trung ương
Trung tâm nghiên cứu và huấn luyện chăn nuôi
Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương
Phân Viện Chăn Nuôi Nam Bộ
Trung tâm nghiên cứu bò và đồng cỏ Ba Vì
Trung tâm nghiên cứu vịt Đại Xuyên
Trung tâm Thực nghiệm và Bảo tồn vật nuôi
Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi miền Núi
Trung tâm Nghiên cứu dê và thỏ Sơn Tây
Trung tâm Nghiên cứu Lợn Thụy Phương
Trung tâm Nghiên cứu vịt Đại Xuyên
 
Thiết kế website