Danh mục HTQT

Dự án Giảm nghèo thông qua phát triển chăn nuôi ở vùng miền núi phía Bắc Việt nam (PALD).

Dự án Giảm nghèo thông qua phát triển chăn nuôi ở vùng miền núi phía Bắc Việt nam (PALD).
Đã kết thúc pha 2 của dự án và đang làm thủ tục thẩm định pha 3. Trong khi chờ đợi làm thủ tục với các cơ quan của chính phủ Việt Nam, phía Cơ quan hợp tác và Phát triển Thụy sỹ đã thống nhất tạm ứng kinh phí để tiếp tục duy trì các hoạt động của dự án từ ngày 1 tháng 2 năm 2011.

Đã kết thúc pha 2 của dự án và đang làm thủ tục thẩm định pha 3. Trong khi chờ đợi làm thủ tục với các cơ quan của chính phủ Việt Nam, phía Cơ quan hợp tác và Phát triển Thụy sỹ đã thống nhất tạm ứng kinh phí để tiếp tục duy trì các hoạt động của dự án từ ngày 1 tháng 2 năm 2011.

Pha 3 của dự án đã được Chính phủ phê duyệt và ủy quyền cho Bộ Nông nghiệp và PTNT ký kết với Cơ quan Hợp tác và Phát triển Thụy Sỹ vào đầu tháng 10/ 2011

PHƯƠNG HƯỚNG HỢP TÁC QUỐC TẾ TRONG QUÝ IV

Dự án Giảm nghèo thông qua phát triển chăn nuôi ở vùng miền núi phía Bắc Việt nam (PALD): Thẩm địch và ký hiệp định cho pha PALD 3 mới trong tháng 10/ 2022.

In trang này
Họ tên*
Email*
Bình luận*
Đơn vị trực thuộc
Trung tâm gia súc lớn Trung ương
Trung tâm nghiên cứu và huấn luyện chăn nuôi
Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương
Phân Viện Chăn Nuôi Nam Bộ
Trung tâm nghiên cứu bò và đồng cỏ Ba Vì
Trung tâm nghiên cứu vịt Đại Xuyên
Trung tâm Thực nghiệm và Bảo tồn vật nuôi
Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi miền Núi
Trung tâm Nghiên cứu dê và thỏ Sơn Tây
Trung tâm Nghiên cứu Lợn Thụy Phương
Trung tâm Nghiên cứu vịt Đại Xuyên
 
 
 
 
 
 
 
 
Thiết kế website