Quy định - hồ sơ biểu mẫu đào tạo

DD/2012_VCN

DD/2012_VCN
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUYÊN NGÀNH DINH DƯỠNG VÀ THỨC ĂN CHĂN NUÔI (Animal Nutrition and Feed)

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUYÊN NGÀNH DINH DƯỠNG

VÀ THỨC ĂN CHĂN NUÔI

(Animal Nutrition and Feed)

 

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1.1. Mục tiêu chung

Đào tạo những nhà khoa học có trình độ cao về dinh dưỡng và thức ăn, có khả năng nghiên cứu độc lập, sáng tạo, phát hiện và giải quyết được những vấn đề mới có ý nghĩa về khoa học, công nghệ và hướng dẫn nghiên cứu khoa học về lĩnh vực này.

Đơn vị trực thuộc
Trung tâm gia súc lớn Trung ương
Trung tâm nghiên cứu và huấn luyện chăn nuôi
Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương
Phân Viện Chăn Nuôi Nam Bộ
Trung tâm nghiên cứu bò và đồng cỏ Ba Vì
Trung tâm nghiên cứu vịt Đại Xuyên
Trung tâm Thực nghiệm và Bảo tồn vật nuôi
Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi miền Núi
Trung tâm Nghiên cứu dê và thỏ Sơn Tây
Trung tâm Nghiên cứu Lợn Thụy Phương
Trung tâm Nghiên cứu vịt Đại Xuyên
 
 
Thiết kế website