Đào tạo

Luận án trước bảo vệ của nghiên cứu sinh Lê Văn Huyên

Luận án trước bảo vệ của nghiên cứu sinh Lê Văn Huyên

THÔNG TIN TÓM TẮT NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN Đề tài luận án: “Nghiên cứu sử dụng có hiệu quả thóc và gạo lật làm thức ăn cho lợn”. Chuyên ngành: Dinh dưỡng và Thức chăn chăn nuôi Mã số: 60 62 01 07 Nghiên cứu sinh: Lê Văn Huyên
Luận án trước bảo vệ của nghiên cứu sinh Ngô Đình Tân

Luận án trước bảo vệ của nghiên cứu sinh Ngô Đình Tân

Đề tài luận án: “Xác định nhu cầu năng lượng trao đổi, năng lượng thuần cho duy trì và tiết sữa của bò Holstein Việt Nam”. Chuyên ngành: Dinh dưỡng và Thức chăn chăn nuôi Mã số: 60 62 01 07 Nghiên cứu sinh: Ngô Đình Tân
Đơn vị trực thuộc
Trung tâm gia súc lớn Trung ương
Trung tâm nghiên cứu và huấn luyện chăn nuôi
Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương
Phân Viện Chăn Nuôi Nam Bộ
Trung tâm nghiên cứu bò và đồng cỏ Ba Vì
Trung tâm nghiên cứu vịt Đại Xuyên
Trung tâm Thực nghiệm và Bảo tồn vật nuôi
Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi miền Núi
Trung tâm Nghiên cứu dê và thỏ Sơn Tây
Trung tâm Nghiên cứu Lợn Thụy Phương
Trung tâm Nghiên cứu vịt Đại Xuyên