Thông báo: Đánh giá luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Trần Ngọc Tiến

08/01/2019

Viện Chăn nuôi tổ chức chấm luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Trần Ngọc Tiến.

Tên đề tài:   

Nghiên cứu chọn tạo 4 dòng gà ông bà chuyên trứng GT1, GT2, GT3 và GT4

Chuyên ngành:     Di truyền và Chọn giống vật nuôi

Mã số:                   9 62 01 08

Thời gian: 8 giờ 30, ngày  17  tháng 01 năm 2019

Địa điểm:    Hội trường tầng 2 – Nhà A  - Viện Chăn nuôi – Thuỵ phương – Bắc Từ Liêm - Hà Nội.

Kính mời các quý vị quan tâm đến dự!

        PHÒNG ĐÀO TẠO VÀ THÔNG TIN

Video


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi