Thông báo: Đánh giá luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Trần Ngọc Tiến

08/01/2019

Viện Chăn nuôi tổ chức chấm luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Trần Ngọc Tiến.

Tên đề tài:   

Nghiên cứu chọn tạo 4 dòng gà ông bà chuyên trứng GT1, GT2, GT3 và GT4

Chuyên ngành:     Di truyền và Chọn giống vật nuôi

Mã số:                   9 62 01 08

Thời gian: 8 giờ 30, ngày  17  tháng 01 năm 2019

Địa điểm:    Hội trường tầng 2 – Nhà A  - Viện Chăn nuôi – Thuỵ phương – Bắc Từ Liêm - Hà Nội.

Kính mời các quý vị quan tâm đến dự!

        PHÒNG ĐÀO TẠO VÀ THÔNG TIN

Video

Bảng tin giá cả thị trường

Đang cập nhậtBảng tin xuất bán con giống

Đang cập nhật


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi