Kết quả đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Viện của nghiên cứu sinh Vũ Hoàng Trung

12/03/2020

Ngày 12 tháng 03 năm 2020, tại Viện Chăn nuôi – Thụy Phương - Bắc Từ Liêm – Hà Nội, Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Viện (theo Quyết định thành lập Hội đồng số 620/QĐ-VCN-ĐTTT ngày 16/12/2019) đã họp để đánh giá luận án cho nghiên cứu sinh Vũ Hoàng Trung.

Đề tài: Chọn lọc nâng cao năng suất trứng của vịt Triết Giang và vịt TC

Chuyên ngành: Chăn nuôi           

Mã số: 9 62 01 05                       

Nghiên cứu sinh: Vũ Hoàng Trung       

Ng­­ười hư­­ớng dẫn khoa học:    

1. TS. Nguyễn Văn Trọng

2. PGS.TS. Hoàng Văn Tiệu

Cơ sở đào tạo: Viện Chăn nuôi

Hội đồng đánh giá luận án có 07 thành viên gồm:

TT

Họ và tên, Học hàm học vị

Cơ quan công tác

Chức trách trong Hội đồng

1

GS.TS. Đặng Vũ Bình

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Chủ tịch

2

PGS.TS. Trần Huê Viên

Đại học Nông lâm Thái Nguyên

Phản biện 1

3

PGS.TS. Bùi Hữu Đoàn

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Phản biện 2

4

PGS.TS. Nguyễn Huy Đạt

Hội Chăn nuôi Việt Nam

Phản biện 3

5

PGS.TS. Phạm Kim Đăng

Học Viện Nông nghiệp Việt Nam

Ủy viên

6

TS. Trần Thị Mai Phương

Hội Chăn nuôi Việt Nam

Ủy viên

7

TS. Hồ Lam Sơn

Viện Chăn Nuôi

Thư ký

 

Hội đồng đã đánh giá luận án đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một luận án Tiến sĩ Nông nghiệp, chuyên ngành chăn nuôi; Mã số: 9 62 01 05, với số phiếu tán thành là 7/7 (100%).

Buổi đánh giá luận án được tiến hành đúng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Quy chế đào tạo trình độ Tiến sĩ của Viện Chăn nuôi. Trong không khí trang trọng với sự chứng kiến của tập thể cán bộ hướng dẫn khoa học, đại diện Ban giám đốc Viện Chăn nuôi, Phòng Khoa học Đào tạo và Hợp tác Quốc tế; Đơn vị quản lý chuyên môn; Các nhà khoa học, nghiên cứu sinh, sinh viên, bạn bè và đồng nghiệp của nghiên cứu sinh.

Luận án được lưu trữ tại Thư viện Quốc gia, Thư viện và Website của Viện Chăn nuôi.

Một số hình ảnh tại buổi đánh giá luận án

NCS báo cáo luận án trước Hội đồng

Phó Viện trưởng TS.Ngô Thị Kim Cúc - Đại diện cơ sở đào tạo phát biểu tại Hội đồng đánh giá luận án

Phó Viện trưởng TS.Ngô Thị Kim Cúc - Đại diện cơ sở đào tạo trao giấy chứng nhận và tặng hoa chúc mừng NCS

NCS phát biểu cảm ơn trước Hội đồng đánh giá luận án

Tập thể Thầy Cô - Hội đồng đánh giá luận án chụp ảnh lưu niệm cùng NCS

Đại diện cơ sở đào tạo; Tập thể Thầy Cô Hội đồng và Thầy hướng dẫn chụp ảnh lưu niệm cùng NCS

(Tổng hợp tin: Khâu Thị Định – Phòng Khoa học Đào tạo và Hợp tác quốc tế)

Video


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi