Kết quả đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Viện của nghiên cứu sinh Trần Thị Minh Hoàng

30/09/2020

Ngày 30 tháng 9 năm 2020, tại Viện Chăn nuôi – số 9 Tân Phong, Thụy Phương - Bắc Từ Liêm – Hà Nội, Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Viện (theo Quyết định thành lập Hội đồng số 428/QĐ-VCN-KHĐT&HTQT ngày 24/8/2020) đã họp để đánh giá luận án cho nghiên cứu sinh Trần Thị Minh Hoàng.

Đề tài: “Xác định mô hình thống kê di truyền phù hợp, ước tính giá trị giống và đánh giá khuynh hướng di truyền một số tính trạng sinh sản của lợn Landrace, Yorkshire”

Ngành: Di truyền và chọn giống vật nuôi

Mã số: 9 62 01 08                       

Ng­­ười hư­­ớng dẫn khoa học:    

            1. TS. Nguyễn Hữu Tỉnh

           2. PGS.TS. Nguyễn Văn Đức

Cơ sở đào tạo: Viện Chăn nuôi

Hội đồng đánh giá luận án có 07 thành viên gồm:

TT

Họ và tên, Học hàm học vị

Cơ quan công tác

Chức trách trong Hội đồng

1

PGS.TS. Đinh Văn Chỉnh

Hội Chăn nuôi Việt Nam

Chủ tịch

2

PGS.TS. Trần Văn Phùng

Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

Phản biện 1

3

PGS.TS. Đỗ Đức Lực

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Phản biện 2

4

TS. Tạ Thị Bích Duyên

Hội Chăn nuôi Việt Nam

Phản biện 3

5

PGS.TS. Đỗ Võ Anh Khoa

Hội Chăn nuôi Việt Nam

Ủy viên

6

TS. Phạm Thị Kim Dung

Cục Chăn nuôi

Ủy viên

7

TS. Trịnh Hồng Sơn

Viện Chăn nuôi

Thư ký

 

Buổi đánh giá Luận án được diễn ra trong không khí trang trọng với sự chứng kiến của tập thể Thầy hướng dẫn khoa học; Đại diện Ban giám đốc Viện Chăn nuôi –Viện trưởng TS. Phạm Công Thiếu; Phòng Khoa học, Đào tạo và Hợp tác Quốc tế; Bộ môn Di truyền giống vật nuôi – Đơn vị quản lý chuyên môn; Các nhà khoa học, nghiên cứu sinh, sinh viên, bạn bè, đồng nghiệp, gia đình của nghiên cứu sinh. Tiến trình đánh giá luận án theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Quy chế đào tạo trình độ Tiến sĩ của Viện Chăn nuôi. Hội đồng đã đánh giá Luận án đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của một luận án tiến sĩ về dung lượng, nội dung, tính mới và chất lượng của Luận án.

Kết quả đánh giá luận án với số phiếu tán thành 7/7 (đạt 100%).

Luận án được lưu trữ tại Thư viện Quốc gia, Thư viện và Website của Viện Chăn nuôi.

Một số hình ảnh tại buổi đánh giá Luận án

Hội đồng đánh giá Luận án 

Chủ tịch Hội đồng điều hành Hội nghị

NCS trình bày báo cáo trước Hội đồng đánh giá Luận án

Viện trưởng TS. Phạm Công Thiếu - Đại diện cơ sở đào tạo trao giấy chứng nhận hoàn thành chương trình đào tạo cho NCS

Viện trưởng TS. Phạm Công Thiếu - Đại diện cơ sở đào tạo phát biểu tại buổi đánh giá Luận án

Đại diện phòng Khoa học, Đào tạo và HTQT tặng hoa chúc mừng NCS

NCS phát biểu cảm ơn Hội đồng và tập thể Thầy hướng dẫn

Thầy Cô trong Hội đồng chụp ảnh lưu niệm cùng NCS

Thầy Cô trong Hội đồng, Đại diện cơ sở đào tạo, Thầy hướng dẫn chụp ảnh lưu niệm cùng NCS

(Tổng hợp tin: Khâu Thị Định – Phòng Khoa học Đào tạo và HTQT)

Video


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi