Kết quả đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Viện của nghiên cứu sinh Phạm Quang Ngọc

20/01/2020

Ngày 20 tháng 01 năm 2020, tại Viện Chăn nuôi – Thụy Phương - Bắc Từ Liêm – Hà Nội, Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Viện (theo Quyết định thành lập Hội đồng số 576/QĐ-VCN-ĐTTT ngày 12/12/2019) đã họp để đánh giá luận án cho nghiên cứu sinh Phạm Quang Ngọc.

Đề tài: Sử dụng ngọn lá cây thức ăn chứa tanin trong khẩu phần để giảm thiểu phát thải khí mêtan trong chăn nuôi bò thịt

Chuyên ngành: Chăn nuôi           

Mã số: 9 62 01 05                       

Nghiên cứu sinh: Phạm Quang Ngọc       

Ng­­ười hư­­ớng dẫn khoa học:    

1. TS. Phạm Kim Cương

2. TS. Nguyễn Thành Trung

Cơ sở đào tạo: Viện Chăn nuôi

Hội đồng đánh giá luận án có 07 thành viên gồm:

TT

Họ và tên, Học hàm học vị

Cơ quan công tác

Chức trách trong Hội đồng

1

GS.TS. Vũ Duy Giảng

Hội Chăn nuôi Việt Nam

Chủ tịch

2

PGS.TS. Mai Thị Thơm

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Phản biện 1

3

PGS.TS. Phan Đình Thắm

Hội Chăn nuôi Việt Nam

Phản biện 2

4

PGS.TS. Nguyễn Quang Huy

Đại học Quốc gia Hà Nội

Phản biện 3

5

PGS.TS. Bùi Quang Tuấn

Học Viện Nông nghiệp Việt Nam

Ủy viên

6

PGS.TS. Nguyễn Hưng Quang

Đại học Thái Nguyên

Ủy viên

7

TS. Đỗ Thị Thanh Vân

Viện Chăn Nuôi

Thư ký

 

Hội đồng đã đánh giá luận án đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một luận án Tiến sĩ Nông nghiệp, chuyên ngành chăn nuôi; Mã số: 9 62 01 05, với số phiếu tán thành là 7/7 (100%).

Buổi đánh giá luận án được tiến hành đúng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Quy chế đào tạo trình độ Tiến sĩ của Viện Chăn nuôi. Trong không khí trang trọng với sự chứng kiến của tập thể cán bộ hướng dẫn khoa học, đại diện Ban giám đốc Viện Chăn nuôi, Phòng Khoa học, Đào tạo và Hợp tác Quốc tế; Các nhà khoa học, nghiên cứu sinh, sinh viên, bạn bè và đồng nghiệp của nghiên cứu sinh.

Luận án được lưu trữ tại Thư viện Quốc gia, Thư viện và Website của Viện Chăn nuôi.

Một số hình ảnh tại buổi đánh giá luận án

Hội đồng đánh giá luận án

Đại diện cơ sở đào tạo - Viện trưởng Viện Chăn nuôi - TS.Phạm Công Thiếu phát biểu tại Hội nghị

NCS. Phạm Quang Ngọc phát biểu cảm ơn toàn thể Hội đồng 

Viện trưởng Viện Chăn nuôi - TS.Phạm Công Thiếu tặng hoa chúc mừng NCS

Tập thể Hội đồng đánh giá luận án chụp ảnh lưu niệm cùng NCS

Tập thể Hội đồng đánh giá luận án, đại diện cơ sở đào tạo và Thầy hướng dẫn chụp ảnh lưu niệm cùng NCS

Đại diện đơn vị công tác tặng hoa chúc mừng NCS

(Tổng hợp tin: Khâu Thị Định – Phòng Khoa học, Đào tạo và Hợp tác Quốc tế)

Video


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi