Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp cơ sở của nghiên cứu sinh Phạm Văn Sơn

12/10/2020

Ngày 12 tháng 10 năm 2020, Viện Chăn nuôi tổ chức Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp cơ sở cho nghiên cứu sinh Phạm Văn Sơn tại Hội trường của Viện Chăn nuôi – P.Thụy Phương – Q.Bắc Từ Liêm – Hà Nội.

Đề tài: Xác định một số đặc điểm ngoại hình, khả năng sản xuất và đánh giá sai khác di truyền của Vịt Sín Chéng Lào Cai với một số giống Vịt nội.

Ngành: Chăn nuôi           

Mã số: 9 62 01 05                       

Ng­­ười hư­­ớng dẫn khoa học:    

1. TS. Ngô Thị Kim Cúc

2. TS. Hồ Lam Sơn

Cơ sở đào tạo: Viện Chăn nuôi

Tới dự buổi đánh giá luận án cho Nghiên cứu sinh có các Thành viên trong Hội đồng; Viện trưởng TS. Phạm Công Thiếu; Phó Viện trưởng TS. Ngô Thị Kim Cúc; Đại diện phòng Khoa học, Đào tạo và Hợp tác Quốc tế; Lãnh đạo và cán bộ đơn vị quản lý chuyên môn – Bộ môn Di truyền giống vật nuôi; Các nhà khoa học và đông đảo các quý vị Đại biểu.

Hội đồng đánh giá luận án có 07 thành viên gồm:

TT

Họ và tên, Học hàm học vị

Đơn vị công tác

Chức trách trong Hội đồng

1

TS. Phạm Công Thiếu

Viện Chăn nuôi

Chủ tịch

2

PGS.TS. Nguyễn Huy Đạt

Hội Chăn nuôi Việt Nam

Giới thiệu luận án 1

3

PGS.TS. Trần Huê Viên

Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên

Giới thiệu luận án 2

4

TS. Hồ Lam Sơn

Hội Chăn nuôi Việt Nam

Ủy viên

5

TS. Nguyễn Văn Hạnh

Viện Công nghệ sinh học

Ủy viên

6

TS. Nguyễn Văn Duy

Viện Chăn nuôi

Ủy viên

7

TS. Lê Thị Nga

Hội Chăn nuôi Việt Nam

Thư ký

Đây là buổi sinh hoạt khoa học, thông qua các ý kiến thảo luận, góp ý của các thành viên Hội đồng, các nhà khoa học và các đại biểu tham dự đã chỉ ra những thiếu sót về nội dung và hình thức của luận án, từ đó nghiên cứu sinh bổ sung, sửa chữa và hoàn chỉnh Luận án của mình trước khi bảo vệ cấp Viện.

Một số hình ảnh tại buổi đánh giá luận án cấp cơ sở

 

 

Video


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi