Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp cơ sở của nghiên cứu sinh Phạm Ngọc Thạch

08/10/2020

Ngày 8 tháng 10 năm 2020, Viện Chăn nuôi tổ chức Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp cơ sở cho nghiên cứu sinh Phạm Ngọc Thạch tại Hội trường của Viện Chăn nuôi – P.Thụy Phương – Q.Bắc Từ Liêm – Hà Nội.

Đề tài: Nghiên cứu sử dụng chế phẩm sinh học phân giải xellulose trong khẩu phần nuôi bò.

Ngành: Chăn nuôi           

Mã số: 9 62 01 05                       

Ng­­ười hư­­ớng dẫn khoa học:    

1. TS. Phạm Kim Cương

2. PGS.TS. Mai Văn Sánh

Cơ sở đào tạo: Viện Chăn nuôi

Tới dự buổi đánh giá luận án cho Nghiên cứu sinh có các Thành viên trong Hội đồng; Viện trưởng TS. Phạm Công Thiếu; Phó Viện trưởng TS. Ngô Thị Kim Cúc; Đại diện phòng Khoa học, Đào tạo và Hợp tác Quốc tế; Lãnh đạo và cán bộ đơn vị quản lý chuyên môn – Bộ môn Dinh dưỡng và Thức ăn chăn nuôi; Các nhà khoa học và đông đảo các quý vị đại biểu.

Hội đồng đánh giá luận án có 07 thành viên gồm:

TT

Họ và tên, Học hàm học vị

Đơn vị công tác

Chức trách trong Hội đồng

1

TS. Phạm Công Thiếu

Viện Chăn nuôi

Chủ tịch

2

PGS.TS. Nguyễn Hưng Quang

Đại học Thái Nguyên

Giới thiệu luận án 1

3

PGS.TS. Mai Thị Thơm

Hội Chăn nuôi Việt Nam

Giới thiệu luận án 2

4

PGS.TS. Mai Văn Sánh

Hội Chăn nuôi Việt Nam

Ủy viên

5

TS. Trần Hiệp

Học viên Nông nghiệp Việt Nam

Ủy viên

6

TS. Nguyễn Thành Trung

Viện Chăn nuôi

Ủy viên

7

TS. Trần Thị Bích Ngọc

Viện Chăn nuôi

Thư ký

Đây là buổi sinh hoạt khoa học, thông qua các ý kiến thảo luận, góp ý của các thành viên Hội đồng, các nhà khoa học và các đại biểu tham dự đã chỉ ra những thiếu sót về nội dung và hình thức của luận án, từ đó nghiên cứu sinh bổ sung, sửa chữa và hoàn chỉnh Luận án của mình trước khi bảo vệ cấp Viện.

Một số hình ảnh tại buổi đánh giá luận án cấp cơ sở

 

Video


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi