Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp cơ sở của nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Ba

07/08/2020

Ngày 07 tháng 8 năm 2020, tại Hội trường của Viện Chăn Nuôi – P.Thụy Phương – Q.Bắc Từ Liêm – Hà Nội, Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp cơ sở cho nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Ba

Đề tài: Nghiên cứu một số đặc điểm di truyền ở mức độ phân tử của 15 giống lợn nội Việt Nam

Ngành: Di truyền và chọn giống vật nuôi           

Mã số: 9 62 01 08                       

Nghiên cứu sinh: Nguyễn Văn Ba       

Ng­­ười hư­­ớng dẫn khoa học:    

1. TS. Phạm Doãn Lân

2. TS. Nguyễn Văn Hậu

Cơ sở đào tạo: Viện Chăn nuôi

Hội đồng đánh giá luận án có 07 thành viên gồm:

TT

Họ và tên, Học hàm học vị

Cơ quan công tác

Chức trách trong Hội đồng

1

PGS.TS.Đặng Vũ Bình

Hội Chăn nuôi Việt Nam

Chủ tịch

2

PGS.TS. Nguyễn Văn Đức

Hội Chăn nuôi Việt Nam

Giới thiệu luận án 1

3

TS. Nguyễn Thị Diệu Thúy

Viện Công nghệ sinh ohcj

Giới thiệu luận án 2

4

TS. Ngô Thị Kim Cúc

Viện Chăn nuôi

Ủy viên

5

TS. Phạm Doãn Lân

Viện Chăn nuôi

Ủy viên

6

TS. Lưu Quang Minh

Bộ Khoa học Công nghệ

Ủy viên

7

TS. Nguyễn Khánh Vân

Viện Chăn n uôi

Thư ký

 

Hội đồng đã đánh giá, góp ý cho luận án để nghiên cứu sinh chỉnh sửa và hoàn thiện luận án trước khi được bảo vệ cấp Viện.

Một số hình ảnh tại buổi đánh giá luận án cấp cơ sở của Nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Ba

 

(Tổng hợp tin: Khâu Thị Định – Phòng Khoa học Đào tạo và Hợp tác quốc tế)

Video


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi