Hội đồng đánh giá Chuyên đề tiến sĩ và Tiểu luận tổng quan cho nghiên cứu sinh Lê Thị Mai Hoa

05/11/2020

Ngày 5/11/2020, tại Hội trường của Viện Chăn nuôi – P.Thụy Phương – Q.Bắc Từ Liêm – Hà Nội đã tổ chức Hội đồng đánh giá Chuyên đề tiến sĩ và Tiểu luận tổng quan cho nghiên cứu sinh Lê Thị Mai Hoa (Theo quyết định số 521/QĐ-VCN-KHĐT&HTQT ngày 25 tháng 10 năm 2020).

Cơ sở đào tạo: Viện Chăn nuôi

Hội đồng đánh giá Chuyên đề tiến sĩ và tiểu luận tổng quan cho nghiên cứu sinh Lê Thị Mai Hoa gồm:

TT

Họ và tên, Học hàm học vị

Đơn vị công tác

Trách nhiệm trong Hội đồng

1

TS. Phạm Công Thiếu

Viện Chăn nuôi

Chủ tịch Hội đồng

Trưởng tiểu ban Chuyên đề 2

Ủy viên tiểu ban Chuyên đề 1

Ủy viên tiểu ban TLTQ

2

TS. Nguyễn Trọng Tuyển

Viện Chăn nuôi

Thư ký Hội đồng

Thư ký tiểu ban Chuyên đề 1

Thư ký tiểu ban Chuyên đề 2

Thư ký tiểu ban TLTQ

3

PGS.TS. Hoàng Văn Tiệu

Hội Chăn nuôi Việt Nam

Ủy viên Hội đồng

Trưởng tiểu ban TLTQ

Ủy viên tiểu ban Chuyên đề 1

Ủy viên tiểu ban Chuyên đề 2

4

PGS.TS. Nguyễn Huy Đạt

Hội Chăn nuôi Việt Nam

Ủy viên Hội đồng

Trưởng tiểu ban Chuyên đề 1

Ủy viên tiểu ban Chuyên đề 2

Ủy viên tiểu ban TLTQ

5

TS. Nguyễn Thanh Sơn

Hiệp Hội Chăn nuôi gia cầm Việt Nam

Ủy viên Hội đồng

Ủy viên tiểu ban Chuyên đề 1

Ủy viên tiểu ban Chuyên đề 2

Ủy viên tiểu ban TLTQ

Tại buổi bảo vệ, Nghiên cứu sinh đã trình bày 2 chuyên đề và tiểu luận tổng quan gồm:

Chuyên đề 1: Ưu thế lai và ứng dụng trong chăn nuôi gia cầm.

Chuyên đề 2: Chất lượng thịt và các yếu tố ảnh hưởng.

Tiểu luận tổng quan: Nghiên cứu đặc điểm ngoại hình, khả năng sản xuất của tổ hợp lai giữa: vịt Biển 15 - Đại Xuyên, vịt Trời và vịt Star 53.

Hội đồng đã đánh giá, góp ý cho các Chuyên đề và Tiểu luận tổng quan theo Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ của Viện Chăn nuôi.

(Tổng hợp tin: Khâu Thị Định – Phòng Khoa học Đào tạo và Hợp tác quốc tế)

Video


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi