Hội đồng đánh giá Chuyên đề tiến sĩ và Tiểu luận tổng quan

01/09/2020

Ngày 1/9/2020, tại Hội trường của Viện Chăn nuôi – P.Thụy Phương – Q.Bắc Từ Liêm – Hà Nội đã tổ chức Hội đồng đánh giá Chuyên đề tiến sĩ và Tiểu luận tổng quan cho 2 nghiên cứu sinh là Hoàng Thị Hồng Nhung (Theo quyết định số 426 ngày 21 tháng 8 năm 2020) và Nguyễn Thị Hồng Nhung (Theo quyết định số 429 ngày 24 tháng 8 năm 2020).

Cơ sở đào tạo: Viện Chăn nuôi

Hội đồng đánh giá Chuyên đề tiến sĩ và tiểu luận tổng quan cho nghiên cứu sinh Hoàng Thị Hồng Nhung gồm:

TT

Họ và tên, Học hàm học vị

Đơn vị công tác

Trách nhiệm trong Hội đồng

1

TS. Phạm Công Thiếu

Viện Chăn nuôi

Chủ tịch Hội đồng

Trưởng tiểu ban Chuyên đề 1: “Thảo dược và tình hình sử dụng thảo dược trong chăn nuôi”

Ủy viên tiểu ban Chuyên đề 2

Ủy viên tiểu ban TLTQ

2

TS. Hoàng Thị Phi Phượng

Viện Chăn nuôi

Thư ký Hội đồng

Thư ký tiểu ban Chuyên đề 1

Ủy viên tiểu ban Chuyên đề 2

Thư ký tiểu ban TLTQ

3

TS. Trần Thị Bích Ngọc

Viện Chăn nuôi

Ủy viên Hội đồng

Trưởng ban TLTQ: “Tổng quan tình hình nghiên cứu sử dụng bột lá Moringa olifera trong chăn nuôi”

Ủy viên tiểu ban Chuyên đề 1

Ủy viên tiểu ban Chuyên đề 2

4

TS. Lê Văn Huyên

Viện Chăn nuôi

Ủy viên Hội đồng

Ủy viên tiểu ban Chuyên đề 1

Thư ký tiểu ban Chuyên đề 2

Ủy viên tiểu ban TLTQ

5

TS. Chu Mạnh Thắng

Viện Chăn nuôi

Ủy viên Hội đồng

Trưởng tiểu ban  Chuyên đề 2 “Sử dụng lá sắn làm thức ăn trong chăn nuôi”

Ủy viên tiểu ban Chuyên đề 1

Ủy viên tiểu ban TLTQ

Hội đồng đánh giá Chuyên đề tiến sĩ và tiểu luận tổng quan cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Hồng Nhung gồm:

TT

Họ và tên, Học hàm học vị

Đơn vị công tác

Trách nhiệm trong Hội đồng

1

TS. Phạm Công Thiếu

Viện Chăn nuôi

Chủ tịch Hội đồng

Ủy viên tiểu ban Chuyên đề 1

Ủy viên tiểu ban Chuyên đề 2

Ủy viên tiểu ban TLTQ

2

TS. Phạm Sỹ Tiệp

Hội bảo vệ động vật Việt Nam

Thư ký Hội đồng

Thư ký tiểu ban Chuyên đề 1

Thư ký tiểu ban Chuyên đề 2

Thư ký tiểu ban TLTQ

3

TS. Đỗ Đức Lực

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Ủy viên Hội đồng

Trưởng ban TLTQ: “Chọn lọc nhân thuần nâng cao khả năng sản xuất của giống lợn Landrace và Yorkshire”

Ủy viên tiểu ban Chuyên đề 1

Ủy viên tiểu ban Chuyên đề 2

4

PGS.TS. Phạm Kim Đăng

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Ủy viên Hội đồng

Trưởng tiểu ban Chuyên đề 1: “Chăn nuôi gia súc ôn đới trong điều kiện nhiệt đới: trường hợp lợn Landrace và Yorkshire nguồn gốc Pháp ”

Ủy viên tiểu ban Chuyên đề 2

Ủy viên tiểu ban TLTQ

5

TS. Tạ Thị Bích Duyên

Hội Chăn nuôi Việt Nam

Ủy viên Hội đồng

Trưởng tiểu ban Chuyên đề 2 “Tính trạng sinh sản và các yếu tốt ảnh hưởng”

Ủy viên tiểu ban Chuyên đề 1

Ủy viên tiểu ban TLTQ

Hội đồng đã đánh giá, góp ý cho các Chuyên đề và Tiểu luận tổng quan theo Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ của Viện Chăn nuôi.

Một số hình ảnh tại buổi đánh giá chuyên đề và tiểu luận tổng quan

 

 

(Tổng hợp tin: Khâu Thị Định – Phòng Khoa học Đào tạo và Hợp tác quốc tế)

Video


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi