Các khóa nghiên cứu sinh

Danh sách nghiên cứu sinh Viện Chăn nuôi Khóa XVI

Danh sách nghiên cứu sinh Viện Chăn nuôi Khóa XVI
Niên khóa (2010 -

 

TT

Họ và tên

Năm sinh

Khoá

Năm QĐ

Số QĐ

Hệ ĐT

Chuyên ngành

Tên đề tài

Thầy hướng dẫn

Năm BV

Xếp loại

Đơn vị công tác

Ghi chú

1

Nguyễn Thanh Bình

1972

XVI

2010

185

KTT

 

CNĐV

62.62.40.01

Nghiên cứu khả năng sản xuất thịt của bò lai F1 (Blanc Bleu Belge x Brahman); F1 (Blanc Bleu Belge x Droughtmaster) nuôi tại thành phố Hồ Chí Minh”.

TS. Nguyễn Quốc Đạt

                                                         TS. Đinh Văn Tuyền

 

 

TTNC&PTCN MN

 

2

Lê Thúy Hằng

1976

XVI

2010

185

KTT

CNĐV

62.62.40.01

"Nghiên cứu khả năng sinh khí mêtan và hiệu quả xử lý môi trường bằng lên men yếm khí chất thải chăn nuôi lợn có bổ sung rơm lúa ”.

PGS TS. Bùi Văn Chính

                                                         TS. Vũ Chí Cương

 

 

VCN

 

3

Bùi Quang Hộ

1967

XVI

2010

185

KTT

 

CNĐV

62.62.40.01

"Xác định tổ hợp lai (nái Móng cái với đực Landrace, yorkshire, Pietrain) và phương thức nuôi dưỡng thích hợp để sản xuất lợn sữa tại Thái Bình ”.

 TS. Trần Quốc Việt

                                                         PGS TS. Nguyễn Văn Đức

 

 

Tổ chức Tỉnh Thái bình

 

4

Hoàng Tuân Thành

1973

XVI

2010

185

KTT

 

CNĐV

62.62.40.01

"Chọn lọc nâng cao khả năng sản xuất của gà lông màu hướng thịt LV4 và LV5 tại trại thực nghiệm chăn nuôi gia cầm Thống nhất -Đồng Nai”.

TS. Dương Xuân Tuyển

                                                         PGS TS. Hoàng Văn Tiệu

 

 

TTNC&PTCN MN

 

5

Trân Thị  Thủy

1977

XVI

2010

185

KTT

 

DT&CG VN

62.62.48.01

"Nghiên cứu đa dạng di truyền của một số nhóm bò vàng địa phương bằng chỉ thị ADN”.

 

 PGS TS. Đinh Đoàn Long

                                                         TS. Trần Xuân Hoàn

 

 

Phòng Công nghệ tế bào

 

6

Nguyễn Đức Vinh

1976

XVI

2010

185

KTT

 

DD&TĂ CN

62.62.45.01

"Nghiên cứu tác dụng của dầu gấc, khô bã gấc đến năng suất chăn nuôi và sức khỏe của lợn con và gà mái đẻ trứng”.

 

 GS TS. Vũ Duy Giảng

                                                         TS. Trần Quốc Việt

 

 

Công ty GMC

 

Tổng số KXVI-2010: 06 NCS   trong đó 04 NCS KTT

                                             Chuyên ngành:      NCS 01 Dinh dưỡng và TA CN ( 62.62.45.01) ;      NCS  04  Chăn nuôi động vật  (62 62 40 01);  NCS 01 DT-Giống VN

In trang này
Họ tên*
Email*
Bình luận*

2xeers

6ydNl
8/10/2015 7:49:05 PM
Đơn vị trực thuộc
Trung tâm gia súc lớn Trung ương
Trung tâm nghiên cứu và huấn luyện chăn nuôi
Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương
Phân Viện Chăn Nuôi Nam Bộ
Trung tâm nghiên cứu bò và đồng cỏ Ba Vì
Trung tâm nghiên cứu vịt Đại Xuyên
Trung tâm Thực nghiệm và Bảo tồn vật nuôi
Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi miền Núi
Trung tâm Nghiên cứu dê và thỏ Sơn Tây
Trung tâm Nghiên cứu Lợn Thụy Phương
Trung tâm Nghiên cứu vịt Đại Xuyên
 
 
 
 
 
Thiết kế website