Tổ chức ĐT

Danh mục Sách Chăn nuôi hiện có trong thư viện của Viện

Danh mục Sách Chăn nuôi hiện có trong thư viện của Viện
Để phục vụ tốt hơn cho việc tra cứu tham khảo của bạn đọc, nhà khoa học và anh chị em NCS, Phòng Đào tạo và Thông tin xin tập hợp và cập nhật liên tục các đầu sách mới nhất hiện đang có trong thư viện của Viện Chăn nuôi, tiến tới một bước để số hóa công tác thư viện của Viện (Thông tin tiếp tục được cập nhật...)
Mã sách Tên sách Tác giả Năm xuất bản Nội dung
6.1   1 Pascal lý thuyết bài tập lời giải Viện Khoa học VN 1993 Pascal lý thuyết bài tập lời giải
6.1   2 Các phương pháp mã hoá thông tin kinh tế kỹ thuật L.B.Venxkopxki  Nguyễn Tấn Đằng (người dịch) 1985 Các phương pháp mã hoá thông tin kinh tế kỹ thuật
6.1   3 Các hợp chất mang thông tin di truyền(Những chất kỳ lạ trong cơ thể Tập 2) Bùi Xuân Đồng 1981 Các hợp chất mang thông tin di truyền(Những chất kỳ lạ trong cơ thể Tập 2)
6.1   4 Di truyền học số lượng ứng dụng trong chăn nuôi Nguyễn Văn Thiện 1995 Di truyền học số lượng ứng dụng trong chăn nuôi
6.1   5 Di truyền học Janin 1974 Di truyền học
6.1   6 Nông sinh học L.Luxenco 1962 Nông sinh học
6.1   7 Axit nucleic và sinh tổng hợp protein Đái Duy Ban 1978 Axit nucleic và sinh tổng hợp protein
6.1   8 Hoá học trong nông nghiệp Dương Văn Đảm 1982 Hoá học trong nông nghiệp
6.1   9 Sách tra cứu hoá sinh tập 1  NXB khoa học & KT 1978 Sách tra cứu hoá sinh tập 1 
6.1   10 Nguyên lý sinh học của năng suất động vật Hammond 1975 Nguyên lý sinh học của năng suất động vật
6.1   11 Kỹ thuật cơ bản của phòng xét nghiệm nguyễn Viết thọ, Nguyễn Xuân Thiều (người dịch) 1978 Kỹ thuật cơ bản của phòng xét nghiệm
6.1   12 Mô hình thí nghiệm trong nông nghiệp Nguyễn  Văn Đức 2002 Mô hình thí nghiệm trong nông nghiệp
6.1   13 Thuật ngữ thống kê, di truyền, giống trong chăn nuôi Nguyễn Văn Thiện 1996 Thuật ngữ thống kê, di truyền, giống trong chăn nuôi
6.1   14 Phôi sinh học hiện đại Charles W.Bodener 1978 Phôi sinh học hiện đại
6.1   15 Định lượng vitamin Viện Kiểm nghiệm 1979 Định lượng vitamin
6.1   16 Thành phần & giá trị thức ăn gia súc - gia cầm Việt nam Viện Chăn nuôi 1995 Thành phần & giá trị thức ăn gia súc - gia cầm Việt nam
6.1   17 Thành phần & giá trị thức ăn gia súc - gia cầm Việt nam Viện Chăn nuôi 2001 Thành phần & giá trị thức ăn gia súc - gia cầm Việt nam
6.1   18 thống kê sinh vật học ứng dụng trong chăn nuôi Nguyễn Văn Thiện 2008 thống kê sinh vật học ứng dụng trong chăn nuôi
6.5   1 Nhu cầu về chất khoáng và năng lượng của động vật nhai lại Người dịch: Đinh Thế Bản, Đỗ Phú Đông, Đỗ Đình Hồ, Hoàng Bích Ngọc 1976 Nhu cầu về chất khoáng và năng lượng của động vật nhai lại
6.5   2 Nấm men dùng trong chăn nuôi lợn (Tuyển tập về thức ăn gia súc) Ban Nông- Lâm Nghiệp 1970 Nấm men dùng trong chăn nuôi lợn (Tuyển tập về thức ăn gia súc)
6.5   3 Các hệ thống chăn nuôi gia súc nhai lại dựa trên nguồn tài nguyên sẵn có ở vùng nhiệt đới và á nhiệt đới Lê Viết Ly 1991 Các hệ thống chăn nuôi gia súc nhai lại dựa trên nguồn tài nguyên sẵn có ở vùng nhiệt đới và á nhiệt đới
6.5   4 Phát triển chăn nuôi trong hệ thống nông nghiệp bền vững Lê Viết Ly, Bùi Văn Chính 1996 Phát triển chăn nuôi trong hệ thống nông nghiệp bền vững
6.5   5 Công nghệ sau thu hoạch đối với các sản phẩm chăn nuôi Lê Văn Liễn 1997 Công nghệ sau thu hoạch đối với các sản phẩm chăn nuôi
6.5   6 Bảo tồn nguồn gen vật nuôi ở VN - Phần I - Phần Gia súc Lê Viết Ly 1999 Cuốn sách ghi lại những đặc điểm của các giống gia súc hiện có ở nước ta, các tính trạng tốt cần bảo tồn và công tác bảo tồn nguồn gen và đang tiến hành
6.5   7 Bảo tồn nguồn gen vật nuôi ở VN - Phần II - Phần Gia cầm Lê Viết Ly 2001 Bảo tồn nguồn gen vật nuôi ở VN - Phần II - Phần Gia cầm
6.5   8 Công nghệ cấy truyền phôi ở gia súc Hoàng Kim Giao 2003 Công nghệ cấy truyền phôi ở gia súc
6.5   9 Sử dụng phụ phẩm nuôi gia súc nhai lại Nguyễn Xuân Trạch 2003 Sử dụng phụ phẩm nuôi gia súc nhai lại
6.5   10 Kỹ thuật chế biến phụ phẩm nông nghiệp làm thức ăn cho gia súc Viện Chăn nuôi 2004 Kỹ thuật chế biến phụ phẩm nông nghiệp làm thức ăn cho gia súc
6.5   11 Nuôi dưỡng gia súc nhai lại: những nguyên lý cơ bản và thực hành E.R: Orskov 2005 Nuôi dưỡng gia súc nhai lại: những nguyên lý cơ bản và thực hành
6.5   12 Giáo trình hoá sinh động vật Hồ Trung Thông 2006 Giáo trình hoá sinh động vật
6.5   13 Sinh thái vật nuôi và ứng dụng trong chăn nuôi gia súc, gia cầm Phạm Sỹ Tiệp 2006 Sinh thái vật nuôi và ứng dụng trong chăn nuôi gia súc, gia cầm
6.5   14 Sổ tay hướng dẫn xử lý phân gia súc Viện Chăn nuôi   Sổ tay hướng dẫn xử lý phân gia súc
6.5   15 Di truyền học quần thể Nguyễn Kim Đường 2008 Di truyền học quần thể
6.5   16 Sinh sản vật nuôi Văn Lệ Hằng, Đào Đức Thàm Chu Đình Tới 2008 Sinh sản vật nuôi
6.5   17 Phát triển chăn nuôi bền vững trong quá trình chuyến dịch cơ cấu nông nghiệp Lê Viết Ly 2009 Phát triển chăn nuôi bền vững trong quá trình chuyến dịch cơ cấu nông nghiệp
6.5   18 tập tính vật nuôi và nuôi dưỡng theo tập tính Nguyễn Thiện 2012 tập tính vật nuôi và nuôi dưỡng theo tập tính
6.5   19 Đa hình di truyền ở động vật Nguyễn Kim Đường 2012 Đa hình di truyền ở động vật
6.5   20 Tiêu chuẩn Codex về ghi nhãn thực phẩm Cục An toàn thực phẩm 2013 Tiêu chuẩn Codex về ghi nhãn thực phẩm
6.5   21 Tiêu chuẩn Codex về Chất nhiễm bẩn trong thực phẩm Cục An toàn thực phẩm 2013 Tiêu chuẩn Codex về Chất nhiễm bẩn trong thực phẩm
6.5   22 Quy định mới nhất về danh mục thuốc vắc xin, chế phâ,r sinh học, vi sinh vật, hóa chất dung trong thu y được phép lưu hành tại Việt Nam Bộ Nông nghiệp - PTNT 2011 Quy định mới nhất về danh mục thuốc vắc xin, chế phâ,r sinh học, vi sinh vật, hóa chất dung trong thu y được phép lưu hành tại Việt Nam
6.7   1 Sổ tay vệ sinh gia súc và phòng các bệnh truyền nhiễm vùng nhiệt đới Viện Chăn nuôi 1978 Các biện pháp vệ sinh và phòng chống các bệnh truyền nhiễm, bệnh ký sinh trùng ở Châu Phi
6.7   2 Cảm nhiễm virut hỗn hợp ở động vật nông nghiệp   1984 Các nguyên căn gây bệnh, cơ chế bệnh sinh của virut và virut hỗn hợp ở động vật nông nghiệp trên cơ sở đó đã tổng kết các phương pháp chẩn đoán các  nhiễm virut
6.7   3 Bệnh gia súc non Đào Trọng Đạt 1986 Nội dung của cuốn sách chủ yếu trình bày những kiến thức cần thiết về chẩn đoán, phòng và trị những bệnh thường gặp ở lợn con và bê nghé trên cơ sở các quy trình qui phạm
6.7   4 Những bệnh cần phòng chống gấp của vật nuôi                       Tập I. Các bệnh và cách chuẩn đoán Tổ chức lương thực & NN Liên hợp quốc 1989 Sự hiện diện của một bệnh nguy hiểm có khả năng gây tai họa cho gia súc trong một nước hoặc một vùng hoặc thậm chí chỉ nghi ngờ có loại bênh như vậy tạo nên một tình hình khẩn cấp..Cuốn sách sẽ giúp tìm hểu đó là bệnh gì và cách chuẩn đoán
6.7   5 Những bệnh cần phòng chống gấp của vật nuôi                       Tập II.Lập kế hoạch đối phó và hành động khẩn cấp Tổ chức lương thực & NN Liên hợp quốc 1989 Sự hiện diện của một bệnh nguy hiểm có khả năng gây tai họa cho gia súc trong một nước hoặc một vùng hoặc thậm chí chỉ nghi ngờ có loại bênh như vậy tạo nên một tình hình khẩn cấp…cuốn sách nhằm giới thiệu một cơ cấu tổ chức để các cơ quan thú y nhà nước dựa vào đó xây dựng trước kế hoạch cho các bệnh cần phòng chống gấp
6.7   6 Bệnh Mark một mô hình khối u truyền nhiễm Lê Văn Năm 1996 Marek là bệnh ung thư truyền nhiễm nguy hiểm nhất và gây thiệt hại  về kinh tế cho ngành chăn nuôi gà công nghiệp..cuốn sách sẽ giúp hiểu biết chuyên sâu về căn bệnh và các phòng chống có hiệu quả
6.7   8 Cẩm nang bệnh lợn   1987 Giới thiệu các bệnh do vi khuẩn và một số bệnh không truyền nhiễm
6.7   9 Bệnh phổ biến ở lợn.Tập 2 Phạm Sỹ Lăng 2009 các bệnh ký sinh trùng, các bệnh nội khoa và sản khoa, cách sử dung thuốc và kỹ thuật thực hành ngoại khoa cho lợn
6.7   10 Các bệnh truyền nhiễm thường gặp ở lợn và biện pháp phòng trị Phạm Sỹ Lăng 2009 Giới thiệu một số bệnh truyền nhiễm thường gặp ở lợn và biện pháp phòng trị chúng
6.7   11 Hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp (bệnh tai xanh) & liên cầu khuẩn ở lợn Phạm Sỹ Lăng - Văn Đăng Kỳ 2008 Hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp ở lợn (PRRS) còn gọi là "Bệnh tai xanh" là một bệnh truyền nhiễm cấp tính do vius với hội chứng vừa gây rối loan sinh sản ở lợn cái
6.7   13 Cẩm nang chẩn đoán tiêu chuẩn về các bệnh gia súc ở VN Viện Thú y 2002 Cuốn sách này đề cập rộng rãi về các bệnh truyền nhiễm, không truyền nhiễm ở loài nhai lại, bệnh lợn, bệnh gia cầm, bệnh ngựa cỏ có tầm quan trọng đối với nền kinh tế
6.7   14 Bệnh cầu trùng gia súc – gia cầm Lê Văn Năm 2003 Cuốn sách gồm gồm 2 phần : Phần đại cương (Giới thiệu chung về bệnh do cầu trùng ) và Phần chuyên khoa..
6.7   15 Bệnh mới ở gia cầm và kỹ thuật phòng trị Phạm Sỹ Lăng 2009 Cuốn sách gồm 4 chương: Chương 1: Bệnh mới do Virut ở gia cầm; Chương 2: Bệnh mới do vi khuẩn ở gia cầm; Chương 3: Bệnh mới do nấm và đơn bào ở gia cầm; Chương 4: Thuốc thú y và Vacxin dùng cho gia cầm.
6.7   18 Bệnh trâu bò, ngựa và lợn Phạm Sỹ Lăng 2009 Cung cấp những hiểu biết đầy đủ, hệ thống và cập nhật một số bệnh thường gặp ở trâu bò ngựa lợn và những tiến bộ kỹ thuật cũng như những kinh nghiệm trong phòng trị bệnh ở trong nước và khu vự cho hệ thống cán bộ thú y các dịa phương và người chăn nuôi
6.7   19 Bệnh trâu bò ở Việt Nam Phạm Sỹ Lăng 2009 Cuốn sách gôm 7 chương: Lịch sử nghiên cứu bênh trâu bò ở Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử; Bệnh truyền nhiễm của trâu bò; Bệnh ký sinh trùng ở trâu bò; Bệnh nội khoa ở trâu bò; Bệnh sản khoa ở trâu bò; Kỹ thuật thực hành ngoại sản khoa trâu bò; Thuốc và Vacxin sử dung cho trâu bò.
6.7   20 Một số bệnh gây hại cho trâu bò Phạm Sỹ Lăng 2008 Cuốn sách nhăm cung cấp những thành tựu nghiên cứu mới và kinh nghiệm chẩn đoán phòng trị bệnh chủ yếu gây hại cho trâu bo ở trong và ngoài nước cho hệ thống thú y và những người chăn nuôi trâu bò giúp họ áp dụng các biện pháp phát triển chăn nuôi bảo vệ đàn trâu bò một cách có hiệu quả
6.7   21 Bệnh của ngựa ở Việt Nam và kỹ thuật phòng trị Phạm Sỹ Lăng 2009 Bệnh của ngựa ở Việt Nam và kỹ thuật phòng trị nhằm cung cấp một phần những kiến thức và kinh nghiệm phòng trị bệnh ngựa cho các thầy thuốc thú y
6.7   22 4 bệnh nguy hiểm ở vật nuôi biện pháp phòng trị Phạm Sỹ Lăng 2009 4 bệnh nguy hiểm ở vật nuôi biện pháp phòng trị (Bệnh cúm gia cầm, Bệnh lợn tai xanh, Bệnh liên cầu khuẩn, Bệnh lở mồm long móng)
6.7   23 8 bệnh chung quan trọng truyền lây giữa người và động vật Phạm Sỹ Lăng 2009 8 bệnh chung quan trọng truyền lây giữa người và động vật (Bệnh cúm A/H1N1, Bện cúm gia cầm A/H5N1, Bệnh biêm não Nhật Bản B, Bệnh nhiệt thán, Bệnh sán lá gan lớn, Bệnh sán lá gan nhỏ, Bệnh lợn gạo, Bênh giun xoắn)
6.7   24 Bệnh quan trọng giữa người và vật nuôi Phạm Sỹ Lăng 2009 Sách gồm 2 chương: chương I: Bệnh truyền nhiễm chung giữa người và vật nuôi; Chương 2: Bệnh ký sinh trung chung  giữa người và vật nuôi
6.7   25 Bệnh cúm ở người và động vật Nguyễn Bá Hiên 2014 Nâng cao hiểu biết về các loại bệnh truyền nhiễm nguy hiểm ở người và vật nuôi tại Việt Nam
6.7   26 Bệnh cúm ở gia cầm & biện pháp phòng chống    2004 Để góp phần vào công tác phòng, khống chế bệnh cúm gia cầm, Cục Thú y biên soạn cuốn sách với mục đích truyền tải đến bản đọc: Các văn bản chỉ đạo dịch cúm gia cẩm của Đảng, Chính phủ; Cung cấp các thông tin cở bản về bệnh cúm gia cầm; Tình hình bệnh cúm gia cầm ở Việt nam và các biện pháp khống chế; Pháp chế về phòng chống dịch của Tổ chức Thú y thế giới (OIE), các nước và Việt nam; Việc sử dung vacxin để khống chế bệnh cúm gia cầm.
6.7   27 Đề phòng lây nhiễm bệnh cúm gà     Đề phòng lây nhiễm bệnh cúm gà
6.7   28 Hướng dẫn phòng tránh lây nhiễm cúm gà     Hướng dẫn phòng tránh lây nhiễm cúm gà
6.7   29 Sổ tay khám, chữa bệnh cho dê Viện Chăn nuôi 2000 Cách chuẩn đoán bệnh, những bệnh có thể xảy ra, phương pháp phòng trị bệnh, các thao tác kỹ thuật thú y và kỹ thuật đỡ đẻ cho dê
6.7   32 Khung chiến lược truyền thông quốc gia phòng chống cúm gia cầm và cúm ở người 2008 - 2010 Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm 2008 Điều phối công tác truyền thông thay đổi hành vi phòng chống cúm gia cầm và cúm ở người trong các dự án chương trình thuộc ngành nông nghiệp và y tế
6.7   33 Sổ tay thú y dành cho thú y viên  Dự án Jica 12/2004 Nguồn gốc bệnh và biện pháp phòng chống bệnh  cho các thú y viên
6.7   34 sổ tay hướng dẫn lãnh đạo cấp chứng chỉ hành nghề cho thú y viên Dự án Pald 2008 Kiến thức pháp luật, cung cấp các kiến thức thú y cơ bản về phòng và chống các bệnh thường gặp ở vật nuôi
6.9   1 Cây cỏ thường thấy ở Việt Nam Tập 3 Võ Văn Chi 1973 Cây cỏ thường thấy ở Việt Nam Tập 3
6.9   2 Cây cỏ thường thấy ở Việt Nam Tập 4 Võ Văn Chi 1974 Cây cỏ thường thấy ở Việt Nam Tập 4
6.9   3 Nghiên cứu sử dụng keo giậu (leucaena) trong chăn nuôi Từ Quang Hiển 2008 Nghiên cứu sử dụng keo giậu (leucaena) trong chăn nuôi
6.9   4 Giáo trình dinh dưỡng và thức ăn thủy sản Lê Đức Ngoan 2008 Giáo trình dinh dưỡng và thức ăn thủy sản
6.9   5 Những người xây ngành thủy sản Tập 1 Nguyễn Hữu Dũng 2014 Tư liệu quý giá, tập hợp những nét khái quát nhất của một bộ phận cộng đồng những con người đã có công xây dựng nên ngành thủy sản
6.9   6 Những giải pháp để phát triển đăng ký cho các sản phẩm đặc sản ở Việt Nam Vũ Trọng Bình   Những giải pháp để phát triển đăng ký cho các sản phẩm đặc sản ở Việt Nam
6.9   7 Kỹ thuật chế biến bảo quản phụ phẩm nông nghiệp và thủy hải sản làm thức ăn chăn nuôi   Lê Văn Liễn 2004 Những hiểu biết cơ bản về đặc điểm dinh dưỡng và quy trình kỹ thuật chế biến bảo quản phụ phẩm nông nghiệp và thủy hải sản làm thức ăn chăn nuôi  
6.11   1 Nuôi trâu sữa Vũ Ngọc Tý 1984  Cuốn sách này nhằm phục vụ kịp thời yêu cầu của các cán bộ kỹ thuật và công nhân  về trâu sữa
6.11   2 Sổ tay chăn nuôi trâu bò cày kéo Mai Văn Sánh 2004 Cách chăm sóc, nuôi dưỡng, quản lý, sử dụng trâu bò cày kéo và những kiến thức cơ bản cần thiết cho người làm công tác khuyến nông và nông dân.
6.11   3 Hướng dẫn nông dân nuôi trâu bò cày kéo Mai Văn Sánh 2004 Cuốn sách có kèm theo tranh vẽ dễ đọc dế hiểu giúp hiểu rõ hơn về chăm sóc nuôi dưỡng quản lý và sử dụng trâu bò cày kéo
6.11   4 Kỹ thuật chăn nuôi trâu bò cày kéo Viện Chăn nuôi 2004 Trâu bò là nguồn cung cấp sức kéo chính cho sản xuất nông nghiệp ở Việt Nam.Chăn nuôi trâu bò cày kéo tốt sẽ tăng sức kéo và hiệu quả sử dụng cho sản xuất nông nghiệp...Cuốn sách sẽ giúp hiểu rõ hơn về chăm sóc nuôi dưỡng quản lý và sử dụng trâu bò cày kéo
6.11   5 Chăn nuôi trâu nông hộ Mai Văn Sánh 2008 Giúp cán bộ khuyến nông cơ sở và nông dân hiểu rõ hơn về chăm sóc, nuôi dưỡng, quản lý và khai thác trâu hiệu quả trong việc cung cấp sức kéo, thịt , phân bón và các sản phẩm phụ, giúp nông dân nâng cao thu nhập
6.11   6 Huớng dẫn nông dân nuôi trâu Mai Văn Sánh 2008 Cuốn sách sẽ giúp nông dân hiểu rõ hơn về chăm sóc, nuôi dưỡng, quản lý và khai thác trâu hiệu quả
6.13   1 Giải quyết thức ăn đạm cho lợn nuôi tập thể Trần Thế Thông 1977 Giải quyết thức ăn đạm cho lợn nuôi tập thể
6.13   2 Nuôi lợn bằng thức ăn sống theo khẩu phần Đình Huỳnh 1976 Nuôi lợn bằng thức ăn sống theo khẩu phần
6.13   3 Sổ tay hướng dẫn chăn nuôi lợn nái Dự án Pald 2009 Sổ tay hướng dẫn chăn nuôi lợn nái
6.13   4 Cẩm nang chăn nuôi lợn công nghiệp Hội đồng hạt cốc CN Mỹ 0 Cẩm nang chăn nuôi lợn công nghiệp
6.15   1 Chăn nuôi bò sữa nông hộ Mai Văn Sánh 2008 Tìm hiểu về chăn nuôi bò sữa nông hộ
6.15   2 Hướng dẫn nông dân nuôi bò sữa Mai Văn Sánh 2008 Cách hướng dẫn nông dân chăm sóc nuôi dưỡng bò sữa
6.15   3 Sổ tay dinh dưỡng và quản lý cho các hộ nông dân chăn nuôi bò sữa VCN 2007 Sổ tay dinh dưỡng và quản lý cho các hộ nông dân chăn nuôi bò sữa
6.15   4 Cẩm nang chăn nuôi bò sữa Hoàng Kim Giao 2004 Cẩm nang chăn nuôi bò sữa
6.15   5 Nuôi dưỡng bò ở miền Bắc Việt Nam VCN 2002 Nuôi dưỡng bò ở miền Bắc Việt Nam
6.15   6 Nuôi dưỡng bò sữa ở các trang trại gia đình miền Bắc Việt Nam Vũ Chí Cương 2005 Nuôi dưỡng bò sữa ở các trang trại gia đình miền Bắc Việt Nam
6.15   7 Phương pháp tính nhu cầu dinh ưỡng cho bò và giá trị dinh dưỡng của thức ăn ở miền Bắc Việt Nam Vũ Chí Cương 2002 Phương pháp tính nhu cầu dinh ưỡng cho bò và giá trị dinh dưỡng của thức ăn ở miền Bắc Việt Nam
6.15   8 Di truyền giống và dinh dưỡng bò sữa Nguyễn Văn Đức- Phạm Văn Giới-Ngyễn Văn Thưởng-Nguyễn Hữu Cường 2006 Giống và công tác giống bò sữa ở Việt Nam, ứng dụng toán ma trận dấu chuẩn phân tử trong công tác giống vật nuôi, khai thác ưu thế lai và phương pháp nhân hạt giống nhân mở trong chăn nuôi bò sữa
6.15   9 Dinh dưỡng và thức ăn cho bò Dinh dưỡng và thức ăn cho bò   Dinh dưỡng và thức ăn cho bò
6.15   10 Chăn nuôi bò thịt nông hộ Mai Văn Sánh 2008 Chăn nuôi bò thịt nông hộ
6.15   11 Huớng dẫn nông dân nuôi bò thịt Mai Văn Sánh 2008 Huớng dẫn nông dân nuôi bò thịt
6.15   12 Kỹ thuật chăn nuôi bò thịt chất lượng cao trong nông hộ Trung tâm Giống GS lớn TW 2006 Kỹ thuật chăn nuôi bò thịt chất lượng cao trong nông hộ
6.15   13 Chọn lọc bò đực trong chăn nuôi bò thịt Vũ Chí Cương 2005 Chọn lọc bò đực trong chăn nuôi bò thịt
6.15   14 Chọn lọc bò cái trong chăn nuôi bò thịt Vũ Chí Cương 2005 Chọn lọc bò cái trong chăn nuôi bò thịt
6.15   15 Danh bạ bò đực giống cao sản Công ty KT truyền giống GSTW 2002 Danh bạ bò đực giống cao sản
6.15   16 Danh bạ bò đực giống cao sản  TT Gia súc lớn TW- VCN 2008 Danh bạ bò đực giống cao sản 
6.15   17 Danh sách đàn bò sữa cái hạt nhân, cấp 1HF và HF lai đàn bò đực giống hạt nhân HF thuộc đề tài độc lập Nhà nước 2003/13 Nguyễn Văn Đức 2005 Danh sách đàn bò sữa cái hạt nhân, cấp 1HF và HF lai đàn bò đực giống hạt nhân HF thuộc đề tài độc lập Nhà nước 2003/13
6.15   18 Phương pháp cân bằng thức ăn trong chăn nuôi bò Emilio 1986 Phương pháp cân bằng thức ăn trong chăn nuôi bò
6.15   19 Công nghệ Cấy truyền phôi bò Hoàng Kim Giao 1997 Công nghệ Cấy truyền phôi bò
6.15   20 Sổ tay cấy truyền phôi bò  Viện Chăn nuôi 2005 Sổ tay cấy truyền phôi bò 
6.15   21 Sổ tay thụ tinh nhân tạo cho bò VCN 2003 Sổ tay thụ tinh nhân tạo cho bò
6.15   22 Bộ tài liệu ảnh về Nâng cao kỹ thuật thụ tinh nhân tạo bò(Cách phát hiện bò động dục) JICA  2002 Bộ tài liệu ảnh về Nâng cao kỹ thuật thụ tinh nhân tạo bò(Cách phát hiện bò động dục)
6.15   23 Tập huấn về bệnh viêm vú bò sữa JICA & NIUT   Tập huấn về bệnh viêm vú bò sữa
6.17   1 Vì một nền nông nghiệp sinh thái bền vững  Phạm Văn Thụy 2000 Vì một nền nông nghiệp sinh thái bền vững 
6.17   2 Bệnh truyền nhiễm của động vật nuôi và biện pháp khống chế Nguyễn Bá Hiên, Huỳnh Thị Mỹ Lệ 2013 Bệnh truyền nhiễm của động vật nuôi và biện pháp khống chế
6.17   3 Xây dựng và nhân rộng mô hình ứng dụng các tiến bộ KH&CN vào SXNN và nông thôn Đường Hồng Dật 2013 Xây dựng và nhân rộng mô hình ứng dụng các tiến bộ KH&CN vào SXNN và nông thôn
6.17   4 Dịch tễ học thú y ứng dụng Nguyễn Văn Long, Phan Quang Minh, Đỗ Hữu Dũng, Nguyễn Thị Điệp 2013 Dịch tễ học thú y ứng dụng
6.17   5 Hướng dẫn sử dụng các Vb quy phạm trong nuôi trồng thủy sản theo quy định của pháp luật- Tập II Phạm Anh Tuấn 2013 Nội dung cuốn sách gồm các phần: Các quy định về mooi trương và dịch bệnh thủy sản; Các quy định đối với cơ sở nuôi trông thủy sản
6.17   6 Công nghệ sinh học thực vật-Tập 5 Dương Tuấn Nhựt 2013 Công nghệ sinh học thực vật-Tập 5
6.17   7 Độc chất học và vệ sinh an toàn nông sản thực phẩm Dương Thanh Liêm, Trần Văn An, Nguyễn Quang Thiệu 2013 Nội dung quyển sách gồm 11 chương được trình bày chi tiết và mạch lạc các tác nhân gây ngộ độc thực phẩm, cơ chế gây ngộ dộc, triệu chứng ngộ độc và biện pháp phong ngừa, quản lý và kiểm tra
6.17   8 Sinh kế vùng cao một số nghiên cứu điểm về phương pháp tiếp cận mới Triệu Văn Hùng 2013 Cuốn sách được biên soạn nhằm giới thiệu một số kinh nghiệm cải thiện sinh kế cho dồng bào vùng cao và dân tộc thiểu số trên cơ sở phát huy tiềm năng tại chỗ vè điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và con người.
6.17   9 Hướng dẫn thuật tích hợp biến đổi khí hậu vào chiến lược, chính sách và quy hoạch phát triên ngành trồng trọt Đinh Vũ Thanh, Phạm Thị Vượng, Nguyễn Văn Viết 2014 Nội dung tài liệu gồm 4 chương: Chương I: Khái quát về tích hợp biến đổi khí hậu vào chiễn lược, chích sách và quy hoạch phát triển ngành trồng trọt. Chương II: Các thông tin khí hậu và biến đổi khí hậu sử dung trong sang lọc và tích hợp các vấn đề biến đổi khí hậu vào phát triển ngành trồng trọt.Chương III: Quy trình tích hợp các vấn đề biến đổi kkhis hậu vào chiến lược, chính sách, quy hoạch phát triển ngành trồng trọt. Chương IV: Hướng dẫn long ghép quy trình tích hợp các vấn đề biến đổi khí hậu với quy trình xây dựng chiến lược, chính sách, quy hoạch phát triển ngành trông trọt.
6.17   10 Kỹ thuật gây trồng một số loài cây thân gỗ Trần Minh Đức 2014 Cuốn sách cung cấp cho độc giả những thông tin vè đặc diểm nhận biết, kỹ thuật gieo ươm và gây trồng một số loài cây gỗ bộ Đậu phổ biến có khả năng phát triển, cải tạo môi trường tốt.
6.17   11 Kỹ thuật gây trồng và bảo tồn một số loài cây thuốc nam có giá trị kinh tế Lê Thị Diên 2014 Kỹ thuật gây trồng và bảo tồn một số loài cây thuốc nam có giá trị kinh tế
6.17   12 Kỹ thuật trồng nấm ăn và nấm dược liệu Trần Văn Mão, Trần Tuấn Kha 2014 Kỹ thuật trồng nấm ăn và nấm dược liệu
6.17   13 Cơ sở khoa học sản xuất chè an toàn, chất lượng Nguyễn Văn Toàn, Phạm Văn Lầm 2014 Cơ sở khoa học sản xuất chè an toàn, chất lượng
6.17   14 Động vật gây hại kho tàng và nhà cửa Bùi Công Hiển, Trịnh Văn Hạnh, Bùi Tuấn Việt, Nguyễn Quốc Huy 2014 Động vật gây hại kho tàng và nhà cửa
6.17   15 Phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới Nguyễn Đức Khiển 2014 Phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới
6.17   16 Phòng trừ sâu bệnh hại cây công nghiệp Đường Hồng Dật 2014 Phòng trừ sâu bệnh hại cây công nghiệp
6.17   17 Chẩn đoán bệnh động vật theo kỹ thuật sinh học phân tử Nguyễn Ngọc Hải 2014 Chẩn đoán bệnh động vật theo kỹ thuật sinh học phân tử
6.17   18 Cây trinh nữ thân gỗ (Mai Dương) ở Việt Nam và biện pháp phòng trừ Nguyễn Hồng Sơn, Phạm Văn Lầm 2014 Cây trinh nữ thân gỗ (Mai Dương) ở Việt Nam và biện pháp phòng trừ
6.17   19 Ô nhiễm môi trường trái đất Nguyễn Phước Tương 2014 Ô nhiễm môi trường trái đất
6.17   20 Lũ quét cơ sở lý luận và thực tiễn Lê Huy Bá 2014 Lũ quét cơ sở lý luận và thực tiễn
6.17   21 Giải pháp chống ngập cho các thành phố lớn Lê Sâm, Ngyễn Tất Đắc, Nguyễn Đình Vượng, Trần Minh Tuấn, Huỳnh Ngọc Tuyên 2014 Giải pháp chống ngập cho các thành phố lớn
6.17   22 Bùi Huy Đáp Cây đại thụ của nền nông nghiệp Việt Nam Ngô Thế Dân 2015 Cuốn sách về GS Bùi Huy Đáp sẽ là một tài liệu hết sức có giá trị cho nghiên cứu lịch sử ngành nông nghiệp và cho các thế hệ trẻ, giúp họ hiểu sâu sắc hơn về tấm gương của nhà khoa học lớn hết lòng vì nước vì dần và các tiếp cận với nghiên cứu khoa học phục vụ nông nghiệp-nông dân-nông thôn
6.19    1 Con ngan ở Việt Nam Phùng Đức Tiến 2004 Con ngan ở Việt Nam
6.19    2 Nuôi ngan vịt & các bệnh quan trọng thường gặp   2001 Nuôi ngan vịt & các bệnh quan trọng thường gặp
6.19    3 Chăn nuôi vịt ngan-an toàn sinh học đảm bảo tính bền vững Nguyễn Đức Trọng 2001 Chăn nuôi vịt ngan-an toàn sinh học đảm bảo tính bền vững
6.19    4 Nuôi vịt CV super M Lương Tất Nhợ 1993 Nuôi vịt CV super M
6.19    5 Chăn nuôi vịt ngan-đạt hiệu quả kinh tế cao Nguyễn Đức Trọng 2005 Chăn nuôi vịt ngan-đạt hiệu quả kinh tế cao
6.19    6 Hướng dẫn kỹ thuật nuôi ngan Pháp TT NC gia cầm Thụy Phương- VCN 2002 Hướng dẫn kỹ thuật nuôi ngan Pháp
6.19    7 Chăn nuôi vịt trên cạn Nguyễn Thiện 2004 Cách nuôi vịt trên cạn (Nuôi trên khô - không cần nước để bơi lội )vẫn có thể nuôi được vịt đạt năng suất và chất lượng cao 
6.19    8 Quy trình công nghệ bảo quản, chế biến gan béo được sản xuất từ vịt lai ngan Cục chế biến nông lâm sản & nghề muối 2004 Quy trình công nghệ bảo quản, chế biến gan béo được sản xuất từ vịt lai ngan
6.19    9 Kỹ thuật chăn nuôi vịt ngan và phòng trị một số bệnh Lê Hồng Mận 2003 Kỹ thuật chăn nuôi vịt ngan và phòng trị một số bệnh
6.19    10 Dinh dưỡng protein gia cầm Nguyễn Duy Hoan 2010 Nội dung của cuốn sách: Cấu trúc và thuộc tính của protei, Vai trò của protein đối với gia cầm; Tiêu hóa và hấp thu protein trong cơ thể gia cầm; Nhu cầu protein của gia cầm; Nguồn cung cấp cho thức ăn gia cầm
6.19    11 Hướng dẫn kỹ thuật nuôi gà Kabir Viện Chăn nuôi 2002 Giống gà Kabir do hãng Kabir-Israel tạo ra. Gà có sức chịu dựng cao, dễ nuôi ..
6.19    12 Kỹ thuật chăn nuôi gà Sao Phùng Đức Tiến 2006 Kỹ thuật chăn nuôi gà Sao
6.19    13 Hướng dẫn kỹ thuật nuôi gà Lương Phượng hoa Viện Chăn nuôi 2002 Hướng dẫn kỹ thuật nuôi gà Lương Phượng hoa
6.19    14 hướng dẫn kỹ thuật nuôi gà Ai Cập Viện Chăn nuôi 2002 hướng dẫn kỹ thuật nuôi gà Ai Cập
6.19  20 Nuôi chim bồ câu Pháp và bồ câu Vua Trần Công Xuân 1997 Nuôi chim bồ câu Pháp và bồ câu Vua
6.19  21 Hướng dẫn kỹ thuật nuôi gà chăn thả ngan Pháp chim bồ câu Pháp và đà điểu TT NC Gia cầm Thụy phương 2002 Hướng dẫn kỹ thuật nuôi gà chăn thả ngan Pháp chim bồ câu Pháp và đà điểu
6.19  22 Con đà điểu ở Việt Nam Phùng Đức Tiến 2009 Con đà điểu ở Việt Nam
6.19  23 Kỹ thuật chăn nuôi đà điểu(Ostrich)  Phùng Đức Tiến, Hoàn Văn Lộc, Bạch Thị Thanh Dân, Bạch Mạnh Điều 2004 Kỹ thuật chăn nuôi đà điểu(Ostrich) 
6.19  24 Sổ tay hướng dẫn chăn nuôi gà thả vườn Viện Chăn nuôi 2007 Sổ tay hướng dẫn chăn nuôi gà thả vườn
6.19  25 Sổ tay chăn nuôi gia cầm bền vững Hiệp hội chăn nuôi gia cầm VN 2007 Sách gồm 5 chương: Đổi mới chăn nuôi, giết mổ, chế biến gia cầm ; Môi trường sinh thái phát triển chăn nuôi gia cầm bền vững; Kỹ thuật chăn nuôi gà, vịt ngan, đà diểu, chim bồ câu và ấp trứng gia cầm
6.19  26 Ấp trứng gia cầm bằng phương pháp thủ công cổ truyền có cải tiến Bùi Đức Lũng 2004 Đây là cuốn sách đầu tiên đề cập đến một số phương pháp ấp trứng thủ công, cổ truyền với quy mô khác nhau
6.19  27 Thức ăn và nuôi dưỡng gia cầm Bùi Đức Lũng 2001 Thức ăn và nuôi dưỡng gia cầm
6.19  28 Kỹ thuật nuôi Dê sữa và phòng chữa bệnh Lê Văn Thông 2004 Kỹ thuật nuôi Dê sữa và phòng chữa bệnh
6.19  29 Chim trĩ đỏ khoang cổ (Phasianus colchicus) ở Việt Nam Hoàng thanh Hải - Viện Chăn nuôi 2013 Cuốn sách sẽ giúp hiểu sâu về đặc điểm sinh học cũng như quy trình chăm sóc nuôi dưỡng hợp lý giống chim Trĩ đỏ khoang cổ
6.19  30 Giáo trình chăn nuôi Dê và Thỏ Đinh Văn Bình, Nguyễn Xuân Trạch, Nguyễn Thị Tú 2007 Giáo trình chăn nuôi Dê và Thỏ
6.19  31 Con Dê Việt nam Nguyễn Thiện, Đinh Văn Bình, Nguyễn Thị Mùi 2008 Con Dê Việt nam
6.19  32 Nuôi thỏ và chế biến sản phẩm ở gia đình Đinh Văn Bình 1989 Nuôi thỏ và chế biến sản phẩm ở gia đình
6.19  33 Kỹ thuật chăn nuôi và phòng trị bệnh cho ngựa Đặng Đình Hanh 2002 Kỹ thuật chăn nuôi và phòng trị bệnh cho ngựa
         
  Tiếp tục được cập nhật......      
         
  Nguồn: Phòng Đào tạo và Thông tin - Viện Chăn nuôi      
In trang này
Họ tên*
Email*
Bình luận*

Cho em hỏi bên viện có bán sách không ạk.

Ha huu tien
12/5/2015 6:39:16 PM
Thông báo
Quảng cáo
Thư viện trực tuyếnĐào tạo sau đại họcĐào tạo theo nhu cầuBản tin Khoa học Công nghệQuy trình, kỹ thuật chăn nuôi, Thực hành chăn nuôiTạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi - Viện Chăn nuôi
Thống kê truy cập
Đơn vị trực thuộc
Trung tâm gia súc lớn Trung ương
Trung tâm nghiên cứu và huấn luyện chăn nuôi
Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương
Phân Viện Chăn Nuôi Nam Bộ
Trung tâm nghiên cứu bò và đồng cỏ Ba Vì
Trung tâm nghiên cứu vịt Đại Xuyên
Trung tâm Thực nghiệm và Bảo tồn vật nuôi
Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi miền Núi
Trung tâm Nghiên cứu dê và thỏ Sơn Tây
Trung tâm Nghiên cứu Lợn Thụy Phương
Trung tâm Nghiên cứu vịt Đại Xuyên
 
 
 
 
Thiết kế website