Danh mục HTQT

Dự án Giảm nghèo thông qua phát triển chăn nuôi ở vùng miền núi phía Bắc Việt nam (PALD).

Đã kết thúc pha 2 của dự án và đang làm thủ tục thẩm định pha 3. Trong khi chờ đợi làm thủ tục với các cơ quan của chính phủ Việt Nam, phía Cơ quan hợp tác và Phát triển Thụy sỹ đã thống nhất tạm ứng kinh phí để tiếp tục duy trì các hoạt động của dự án từ ngày 1 tháng 2 năm 2011.

Dự án Nâng cao năng xuất và Chất lượng thịt trong chăn nuôi bò thịt (NUFU)

Tiếp đoàn chuyên gia NUFU sang kiểm tra và thảo luận kế hoạch hợp tác, Báo cáo tổng kết năm hoạt đông 2010 đã được phía NUFU thông qua. Tổ chức đoàn cán bộ thăm và làm việc tại Đại học Khoa học Sự sống Nauy về khả năng xây dựng dự án mới.

Dự án SUSANE: Quản lý bền vững có hiệu quả và thân thiện với môi trường nguồn chất thải chăn nuôi làm dinh dưỡng cây trồng.

Bản tin số 17 được đăng tải vào tháng 6 năm 2011 về các khóa học như: kỹ năng trình bày và viết bài báo khoa học, quản lý chất thải chăn nuôi và đánh giá chu trình sống

Dự án MEKARN

Triển khai các đề tài được duyệt (5 đề tài) cho tài khóa 2009-2010. Tiếp nhận kinh phí 5 đề tài mới cho năm 2011-2012 và triển khai tại Viện và Trung tâm nghiên cứu Dê và Thỏ Ba Vì. Đào tạo được 2 nghiên cứu sinh tiếp tục học tại Thụy Điển.

Dự án: Tăng sinh kế/thu nhập của nông dân chăn nuôi thông qua phát triển cây thức ăn gia súc (Tổ chức IFAD tài trợ)

Kết quả thực hiện dự án hợp phần tại Kỳ Anh (Hà Tĩnh) (giai đoạn 1/2010 đến 3/2011)

Dự án GEF

Điều tra, chi tiết, toàn diện, cập nhật số liệu trên tất cả các hộ, nhập và phân tích số liệu bằng phần mềm chuyên dụng ; lấy mẫu máu lợn, gà các loại tại ở Sơn La và Bắc Ninh.

Dự án D2 thuộc chương trình Vùng cao của Đức: Nâng cao hiệu quả chăn nuôi trong nông hộ dựa trên tiềm năng di truyền nguồn gen vật nuôi tại các tỉnh phía Bắc.

Dự án đã được phía ACIAR thông qua và đã được chính phủ Việt Nam chấp nhận, và đã được Văn phòng Chính phủ và Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt. Tổng kinh phí là khoảng 1200 000 Đô la Úc.

Chương trình hợp tác với Hội đồng Anh (LINK)

Dự án Nâng cao đời sống cho nông dân nghèo thông qua cải tiến hệ thống chăn nuôi dê
Đơn vị trực thuộc
Trung tâm gia súc lớn Trung ương
Trung tâm nghiên cứu và huấn luyện chăn nuôi
Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương
Phân Viện Chăn Nuôi Nam Bộ
Trung tâm nghiên cứu bò và đồng cỏ Ba Vì
Trung tâm nghiên cứu vịt Đại Xuyên
Trung tâm Thực nghiệm và Bảo tồn vật nuôi
Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi miền Núi
Trung tâm Nghiên cứu dê và thỏ Sơn Tây
Trung tâm Nghiên cứu Lợn Thụy Phương
Trung tâm Nghiên cứu vịt Đại Xuyên
 
Thiết kế website