Tin Đào tạo

Công văn số 280: V/v đăng ký tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng năm 2017

Công văn số 280: V/v đăng ký tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng năm 2017

CV số 280/TCBQL-ĐT ngày 28 tháng 6 năm 2017: Về việc đăng ký tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng năm 2017

Chi tiết tại đây

In trang này
Họ tên*
Email*
Bình luận*
Đơn vị trực thuộc
Trung tâm gia súc lớn Trung ương
Trung tâm nghiên cứu và huấn luyện chăn nuôi
Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương
Phân Viện Chăn Nuôi Nam Bộ
Trung tâm nghiên cứu bò và đồng cỏ Ba Vì
Trung tâm nghiên cứu vịt Đại Xuyên
Trung tâm Thực nghiệm và Bảo tồn vật nuôi
Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi miền Núi
Trung tâm Nghiên cứu dê và thỏ Sơn Tây
Trung tâm Nghiên cứu Lợn Thụy Phương
Trung tâm Nghiên cứu vịt Đại Xuyên
 
Thiết kế website