Tin KHCN

Chương trình sinh hoạt học thuật về lai tạo giống lợn bản địa không mang gene virus nội sinh

Chương trình sinh hoạt học thuật về lai tạo giống lợn bản địa không mang gene virus nội sinh
Ngày 17/11/2016 tại Viện Chăn Nuôi, Dự án Thành lập ngân hàng gen đông lạnh cho các giống lợn bản địa của Việt Nam và phát triển hệ thống chăn nuôi lợn bền vững bảo vệ đa dạng sinh học (JICASATREPS) đã tổ chức “Seminar về lai tạo giống lợn bản địa không mang gene virus nội sinh”

Ngày 17/11/2016 tại Viện Chăn Nuôi, Dự án Thành lập ngân hàng gen đông lạnh cho các giống lợn bản địa của Việt Nam và phát triển hệ thống chăn nuôi lợn bền vững bảo vệ đa dạng sinh học (JICASATREPS) đã tổ chức “Seminar về lai tạo giống lợn bản địa không mang gene virus nội sinh”.

Tới dự Hội thảo có Lãnh đạo Viện; Trưởng phòng Khoa học và hợp tác quốc tế Viện Chăn Nuôi - TS.Phạm Sỹ Tiệp; Đại diện Dự án JICASATREPS tại Việt Nam và cán bộ tham gia chương trình của Dự án. Sau bài phát biểu khai mạc của Lãnh đạo Viện, Hội thảo đã lần lượt báo cáo và thảo luận chương trình với một số nội dung:

  • Hiện trạng phát triển chăn nuôi lợn ở Việt Nam do TS. Phạm Sỹ Tiệp – Trưởng phòng Khoa học Viện Chăn Nuôi trình bày
  • Công tác giống lợn ở Việt Nam – TS. Trịnh Hồng Sơn – Trung tâm nghiên cứu lợn Thụy Phương
  • Công tác giống lợn và tình hình phát triển chăn nuôi lợn ở Nhật Bản – Dr.Toshihiro Okamura – Viện Chăn Nuôi và Đồng cỏ Nhật Bản
  • Phân tích phả hệ các giống lợn ở Việt Nam – Dr.Aisaku Arakawa – Viện Chăn nuôi và Đồng cỏ
  • Phát hiện gene virus nội sinh và chương trình lai tạo dòng lợn không mang gene virus nội sinh – Dr.Masaaki Taniguchi – Viện Chăn nuôi và Đồng cỏ.

Chương trình Hội thảo đã đánh giá được những khó khăn và thuận lợi của ngành chăn nuôi lợn trong nước hiện nay.

(Tin: Khâu Thị Định - Phòng Đào tạo thông tin)

In trang này
Họ tên*
Email*
Bình luận*
Đơn vị trực thuộc
Trung tâm gia súc lớn Trung ương
Trung tâm nghiên cứu và huấn luyện chăn nuôi
Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương
Phân Viện Chăn Nuôi Nam Bộ
Trung tâm nghiên cứu bò và đồng cỏ Ba Vì
Trung tâm nghiên cứu vịt Đại Xuyên
Trung tâm Thực nghiệm và Bảo tồn vật nuôi
Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi miền Núi
Trung tâm Nghiên cứu dê và thỏ Sơn Tây
Trung tâm Nghiên cứu Lợn Thụy Phương
Trung tâm Nghiên cứu vịt Đại Xuyên
 
 
 
 
 
 
Thiết kế website