Bản tin chăn nuôi

Các tính trạng sức khoẻ sẽ được cơ cấu vào chỉ số chọn lọc vào năm tới

Các tính trạng sức khoẻ sẽ được cơ cấu vào chỉ số chọn lọc vào năm tới

Jim Dickrell.  Ngày 4 tháng 10 năm 2017 08:00 SA

 Sáu tính trạng sức khoẻ sẽ được cơ cấu vào chỉ số chọn lọc đối với đàn bò Holstein vào tháng 4 năm 2018. Chúng gồm: hạ can xi máu (sốt sữa), lệch dạ múi khế (displaced abomasums), ketosis, viêm vú, viêm tử cung và sót rau thai (retained placentas). Nhiều giống bò khác cũng sẽ được tiến hành chỉ số mới như thế một khi đã có đủ thông tin về chúng.

Điểm chấm cho từng cá thể là mức chênh lệch so với trung bình của giống và được thể hiện dưới dạng phần trăm (%). Kristen Gaddis, một nhà di truyền học thuộc Hội đồng Cải tiến Giống bò sữa (CDCB) giải thích, điểm dương - cao hơn trung bình - đồng nghĩa với sức kháng bệnh lớn hơn so với trung bình giống, và ngược lại, điểm âm - thấp có nghĩa là sức kháng bệnh kém hơn so với trung bình giống.

Chẳng hạn, tỷ lệ mắc bệnh viêm vú ở bò Holstein trung bình là 10%. Nếu điểm về kháng bệnh viêm vú của đực giống X là +3, có nghĩa là con gái của bò đực này sẽ có tỷ lệ viêm vú là 7%. Ngược lại, nếu điểm kháng viêm vú của đực Y là -3, thì con gái của nó trung bình sẽ có tỷ lệ viêm vú là 13%.

Các tính trạng sức khoẻ cũng sẽ được định giá thành tiền (USD) dạng giá trị thuần (NetMerit) và qua đó để người chăn nuôi có thể ước tính được giá trị kinh tế. Các đặc điểm sức khoẻ vốn có tương quan với các đặc điểm khác đã được cơ cấu sẵn ở các chỉ số chọn lọc, chẳng hạn như tuổi sống có sản xuất (productive life) và sức sống (liveability). Các nhà di truyền học của CDCB và USDA đã có tính toán về các mối tương quan này tránh để chúng được chấm 2 lần điểm, Gaddis nói.

Chỉ có chi phí trực tiếp của các tính trạng sức khoẻ sẽ được sử dụng: Sốt sữa, 34$; Lệch dạ múi khế: 197$; ketosis: 28$; viêm vú: 75$; viêm tử cung: 112$, và sót rau thai: 68$. Hệ số di truyền của các tính trạng này tương đối thấp: Sốt sữa: 0,6%; Lệch dạ múi khế: 1,1%; ketosis: 1,2%; viêm vú: 3,1%; viêm tử cung, 1,4%, và sót rau thai: 1%. Tuy nhiên, đặc tính di truyền của khả năng kháng các bệnh (genetic resistance) đối với các tính trạng là cộng gộp (addative) và vĩnh viễn, do đó theo thời gian và qua các thế hệ, sức đề kháng có thể được xây dựng và tích lũy.

Các đánh giá tính trạng sức khoẻ ban đầu sẽ được thực hiện vào tháng 12 năm 2017, nhưng chỉ được phát hành cho các Trung tâm xử lý số liệu bò sữa, các tổ chức thụ tinh nhân tạo bò (trên từng con vật), các hiệp hội giống và các nhà đề cử (động vật mà họ gửi genotypes). Những đánh giá sơ bộ này sẽ không chính thức và chỉ được cung cấp cho các nhóm này vì mục đích giáo dục. Kết quả đánh giá sẽ không được công khai.

Võ Văn Sự dịch. Nguồn: Jim Dickrell. October 4, 2017 08:00 AM. Health Traits To Become Part of Genetic Indexes Next Year. https://www.dairyherd.com/article/health-traits-become-part-genetic-indexes-next-year

In trang này
Họ tên*
Email*
Bình luận*
Đơn vị trực thuộc
Trung tâm gia súc lớn Trung ương
Trung tâm nghiên cứu và huấn luyện chăn nuôi
Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương
Phân Viện Chăn Nuôi Nam Bộ
Trung tâm nghiên cứu bò và đồng cỏ Ba Vì
Trung tâm nghiên cứu vịt Đại Xuyên
Trung tâm Thực nghiệm và Bảo tồn vật nuôi
Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi miền Núi
Trung tâm Nghiên cứu dê và thỏ Sơn Tây
Trung tâm Nghiên cứu Lợn Thụy Phương
Trung tâm Nghiên cứu vịt Đại Xuyên
 
 
 
 
Thiết kế website