Từ khóa: Nhóm tài liệu:

Biểu mẫu KHCN

Thư viện - Cơ sở dữ liệu

Số hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếu
Thông tư số 20/2014/TT-BNNPTNT26/06/2014Bộ NN&PTNTQuy định một số nội dung về phân công và thẩm quyền quản lý vật tư nông nghiệp
Thông tư số 18/2014/TT-BNNPTNT23/06/2014Bộ NN&PTNTBan hành “Danh mục bổ sung giống vật nuôi được phép sản xuất, kinh doanh tại Việt nam”
Thông tư số 17/2014/TT-BNNPTNT20/06/2014Bộ NN&PTNTQuy định về phòng, chống dịch bệnh cho động vật thủy sản nuôi
985/QĐ-BNN-KHCN19/06/2014Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thônBan hành kế hoạch thúc đẩy nghiên cứu và ứng dụng KHCN phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững
Thông tư số 18/2014/TT-BKHCN16/06/2014Bộ Khoa học và Công nghệSửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 18/2010/TT-BKHCN ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ về quỹ gen
Thông tư số 17/2014/TT-BKHCN16/06/2014Bộ Khoa học và Công nghệSửa đổi, bổ sung Thông tư số 19/2013/TT-BKHCN ngày 15 tháng 8 năm 2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn quản lý Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm
Thông tư số 16/2014/TT-BKHCN13/06/2014Bộ Khoa học và Công nghệQuy định về điều kiện thành lập, hoạt động của tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ
Thông tư số 15/2014/TT-BKHCN13/06/2014Bộ Khoa học và Công nghệQuy định trình tự, thủ tục giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước
Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN11/06/2014Bộ Khoa học và Công nghệQuy định về việc thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ
BM 24. VCN/PĐG10/06/2014Bộ NN&PTNTPHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SẢN PHẨM KHOA HỌC CÔNG NGHỆ (Bản cập nhật mới nhất 6/2014, thay thế các biểu mẫu trước đây)
BM 23 VCN/BBKNG10/06/2014Bộ NN&PTNTBIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG KHCN CẤP CƠ SỞ NGHIỆM THU KẾT QUẢ KHẢO NGHIỆM GIỐNG VẬT NUÔI (Bản cập nhật mới nhất 6/2014, thay thế các biểu mẫu trước đây)
BM22. VCN-PDGKNG10/06/2014Bộ NN&PTNTPHIẾU NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ KHẢO NGHIỆM GIỐNG VẬT NUÔI (Bản cập nhật mới nhất 6/2014, thay thế các biểu mẫu trước đây)
BM 21 VCN/BCKNG10/06/2014Bộ NN&PTNTBÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO NGHIỆM DÒNG/GIỐNG VẬT NUÔI (Bản cập nhật mới nhất 6/2014, thay thế các biểu mẫu trước đây)
BM20-NXTBKT-VCN10/06/2014Bộ NN&PTNTNHẬN XÉT ỨNG DỤNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, THỬ NGHIỆM TRONG SẢN XUẤT (Bản cập nhật mới nhất 6/2014, thay thế các biểu mẫu trước đây)
BM19-BCTBKT-VCN10/06/2014Bộ NN&PTNTBÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, SẢN XUẤT THỬ NGHIỆM TIẾN BỘ KỸ THUẬT, CÔNG NGHỆ MỚI ĐĂNG KÝ CÔNG NHẬN (Bản cập nhật mới nhất 6/2014, thay thế các biểu mẫu trước đây)
BM18-ĐONTBKT-VCN10/06/2014Bộ NN&PTNTĐƠN ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN TIẾN BỘ KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ MỚI (Bản cập nhật mới nhất 6/2014, thay thế các biểu mẫu trước đây)
BM17-BCTK-VCN10/06/2014Bộ NN&PTNTHƯỚNG DẪN BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐỀ TÀI, DỰ ÁN KHCN CẤP NHÀ NƯỚC (Bản cập nhật mới nhất 6/2014, thay thế các biểu mẫu trước đây)
BM16-BCTK-VCN10/06/2014Bộ NN&PTNTHồ sơ nghiệm thu đề tài/dự án SXTN cấp NN, cấp Bộ (Bản cập nhật mới nhất 6/2014, thay thế các biểu mẫu trước đây)
BM 09 VCN/TCCS10/06/2014Bộ Nông nghiệp &PTNTCÁCH TRÌNH BÀY VÀ BỐ CỤC TIÊU CHUẨN CƠ SỞ. (Bản cập nhật mới nhất 6/2014, thay thế các biểu mẫu trước đây)
BM 08 VCN/QTKT10/06/2014Bộ Nông nghiệp &PTNTCÁCH TRÌNH BÀY VÀ BỐ CỤC QUY TRÌNH KỸ THUẬT (Bản cập nhật mới nhất 6/2014, thay thế các biểu mẫu trước đây)
Đơn vị trực thuộc
Trung tâm gia súc lớn Trung ương
Trung tâm nghiên cứu và huấn luyện chăn nuôi
Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương
Phân Viện Chăn Nuôi Nam Bộ
Trung tâm nghiên cứu bò và đồng cỏ Ba Vì
Trung tâm nghiên cứu vịt Đại Xuyên
Trung tâm Thực nghiệm và Bảo tồn vật nuôi
Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi miền Núi
Trung tâm Nghiên cứu dê và thỏ Sơn Tây
Trung tâm Nghiên cứu Lợn Thụy Phương
Trung tâm Nghiên cứu vịt Đại Xuyên
 
 
Thiết kế website