Quy chế đào tạo

Biên bản họp thường trực hội đồng khoa học - đào tạo của Viện Chăn nuôi về việc báo cáo kết quả triển khai nội dung theo Thông tư số 07/2015/TT-BGDDT

Biên bản họp thường trực hội đồng khoa học - đào tạo của Viện Chăn nuôi về việc báo cáo kết quả triển khai nội dung theo Thông tư số 07/2015/TT-BGDDT
Biên bản họp thường trực hội đồng khoa học - đào tạo ngày 28 tháng 9 năm 2015

Biên bản họp thường trực hội đồng khoa học - đào tạo ngày 28 tháng 9 năm 2015 về việc báo cáo kết quả triển khai nội dung theo Thông tư số 07/2015/TT-BGDDT.

Nội dung chi tiết trong file đính kèm.

In trang này
Họ tên*
Email*
Bình luận*
Đơn vị trực thuộc
Trung tâm gia súc lớn Trung ương
Trung tâm nghiên cứu và huấn luyện chăn nuôi
Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương
Phân Viện Chăn Nuôi Nam Bộ
Trung tâm nghiên cứu bò và đồng cỏ Ba Vì
Trung tâm nghiên cứu vịt Đại Xuyên
Trung tâm Thực nghiệm và Bảo tồn vật nuôi
Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi miền Núi
Trung tâm Nghiên cứu dê và thỏ Sơn Tây
Trung tâm Nghiên cứu Lợn Thụy Phương
Trung tâm Nghiên cứu vịt Đại Xuyên
 
 
 
Thiết kế website