Bảo tồn - phát triển

BẢO TỒN VÀ KHAI THÁC NGUỒN GEN NAI

BẢO TỒN VÀ KHAI THÁC NGUỒN GEN NAI
Trong phân loại học nai thuộc lớp động vật có vú (Mammalia), bộ guốc chãn (Artiodactyla), họ sừng đặc Cerv idea hay họ hươu nai, loài nai. Phụ loài nai Việt Nam là Cervus inicolor Equinos. //Lê Thị Biên và cộng sự

Trong phân loại học nai thuộc lớp động vật có vú  (Mammalia),  bộ  guốc chãn (Artiodactyla), họ sừng đặc Cerv idea hay họ hươu nai, loài nai. Phụ loài nai Việt Nam là Cervus inicolor Equinos. 

Nai là một loài động vật quý trong rừng nhiệt đới nước ta. Nghề  nuôi nai đã có từ rất lâu, tuy sự phát triển chưa thật rộng và nhiều như nghề nuôi hươu.

 Tải về nội dung chi tiết.

In trang này
Họ tên*
Email*
Bình luận*

Ý kiến của bạn

pfjpxxcu
8/31/2017 10:15:59 AM

Ý kiến của bạn

kxjhmbed
9/5/2017 4:10:35 PM

Ý kiến của bạn

lhxwfdjg
9/5/2017 8:35:18 PM

Ý kiến của bạn

esdcmfkj
9/5/2017 8:35:27 PM
Đơn vị trực thuộc
Trung tâm gia súc lớn Trung ương
Trung tâm nghiên cứu và huấn luyện chăn nuôi
Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương
Phân Viện Chăn Nuôi Nam Bộ
Trung tâm nghiên cứu bò và đồng cỏ Ba Vì
Trung tâm nghiên cứu vịt Đại Xuyên
Trung tâm Thực nghiệm và Bảo tồn vật nuôi
Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi miền Núi
Trung tâm Nghiên cứu dê và thỏ Sơn Tây
Trung tâm Nghiên cứu Lợn Thụy Phương
Trung tâm Nghiên cứu vịt Đại Xuyên
 
 
 
 
 
Thiết kế website