Bảo tồn - phát triển

BẢO TỒN VÀ KHAI THÁC NGUỒN GEN HƯƠU

BẢO TỒN VÀ KHAI THÁC NGUỒN GEN HƯƠU
Hươu Sao là một loài động vật quý của nước ta, nó là con vật bán thuần dưỡng, có thể nuôi ở nhà nhưng phải nhốt cẩn thận bởi nó vẫn giữ tập tính hoang dã nếu thả ra sẽ chạy về rừng.//Lê Thị Biên và cộng sự

Hươu Sao Việt Nam có tên khoa học Cervus Nippon Pseudasis, lớp có vú (Mammalia), bộ  guốc chẵn (Artiodactyle), loài nhai lại (Ruminant), họ
hươu (Cervidae).Hươu Sao là một loài động vật quý của nước ta, nó là con vật bán thuần dưỡng, có thể nuôi ở  nhà nhưng phải nhốt cẩn thận bởi nó vẫn giữ  tập tính hoang dã nếu  thả  ra sẽ  chạy về rừng.

Tải về nội dung chi tiết.

In trang này
Họ tên*
Email*
Bình luận*
Đơn vị trực thuộc
Trung tâm gia súc lớn Trung ương
Trung tâm nghiên cứu và huấn luyện chăn nuôi
Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương
Phân Viện Chăn Nuôi Nam Bộ
Trung tâm nghiên cứu bò và đồng cỏ Ba Vì
Trung tâm nghiên cứu vịt Đại Xuyên
Trung tâm Thực nghiệm và Bảo tồn vật nuôi
Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi miền Núi
Trung tâm Nghiên cứu dê và thỏ Sơn Tây
Trung tâm Nghiên cứu Lợn Thụy Phương
Trung tâm Nghiên cứu vịt Đại Xuyên
 
 
 
 
 
Thiết kế website