Từ khóa: Nhóm tài liệu:

Báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học hàng năm

Thư viện - Cơ sở dữ liệu

Số hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếu
DTG 20/BCKH2013-201525/10/2015Viện Chăn nuôiĐẶC ĐIỂM NGOẠI HÌNH VÀ KHẢ NĂNG SẢN XUẤT CỦA 3 DÒNG GÀ LÔNG MÀU (VP3, VP4 VÀ VP5) THẾ HỆ 1 ./Nguyễn Thanh Sơn1, Hồ Xuân Tùng, Vũ Chí Thi ện, Nguyễn Huy Tuấn, Nguyễn Thị Thu Hiền, Hoàng Thị Nguyệt, Đặng Thị Tám, Nguyễn Ngọc Hùng, Nguyễn Thành Luân, Nguyễn Viết Hợi, Nguyễn Minh Hằng, Trần Thị Hiền, Phan Hồng Bé và Nguyễn Thị Dung
DTG 19/BCKH2013-201525/10/2015Viện Chăn nuôiKHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG VÀ CHO THỊT CỦA GÀ LAI 3/4 MÁU LƯƠNG PHƯỢNG TRONG TỔ HỢP LAI GIỮA GÀ VCN-Z15 VỚI GÀ LƯƠNG PHƯỢNG../Trần Quốc Hùng, Phạm Công Thiếu, Hoàng Thanh Hải, Bạch Mạnh Điều và Nguyễn Văn Tám
DTG 18/BCKH2013-201525/10/2015Viện Chăn nuôiKHẢ NĂNG SẢN XUẤT CỦA TỔ HỢP GÀ LAI CHỌI X LV TẠI TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU GIA CẦM THỤY PHƯƠNG ./Phùng Đức Tiến, Nguyễn Quý Khiêm, Lê Thị Thu Hiền và Phùng Văn Cảnh
DTG 17/BCKH2013-201525/10/2015Viện Chăn nuôiĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CHO THỊT CỦA MỘT SỐ TỔ HỢP LAI GIỮA GÀ TRỐNG RI, ĐÔNG TẢO VỚI GÀ MÁI TP1, HUNG LAI./Nguyễn Quý Khiêm, Lê Thị Thu Hiền, Nguyễn Trọng Thiện, Lê Ngọc Tân, Trần Thị Lý, Đặng Đình Tứ và Nguyễn Thị Thu Hiền
DTG 16/BCKH2013-201525/10/2015Viện Chăn nuôiKẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHỌN LỌC NÂNG CAO NĂNG SUẤT 3 DÒNG GÀ LÔNG MÀU HƯỚNG THỊT TP1, TP2 VÀ TP4 ./Phùng Đức Tiến, Nguyễn Quý Khiêm, Lê Thị Thu Hiền, Nguyễn Thị Mười, Đào Thị Bích Loan, Phạm Thanh Bình, Trần Thị Thu Hằng và Phạm Thuỳ Linh
DTG 15/BCKH2013-201525/10/2015Viện Chăn nuôiKẾT QUẢ CHỌN TẠO 3 DÒNG GÀ LÔNG MÀU PHỤC VỤ CHĂN NUÔI CÔNG NGHIỆP ./Nguyễn Quý Khiêm, Phùng Đức Tiến, Hoàng Văn Lộc, Nguyễn Trọng Thiện, Đặng Đ ình T ứ, Lê Ngọc Tân, Lê Thị Nga, Lê Thị Thu Hiền và Nguyễn Văn Kiên
DTG 14/BCKH2013-201525/10/2015Viện Chăn nuôiKẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHỌN TẠO BỐN DÒNG GÀ CHUYÊN THỊT QUA 2 THẾ HỆ ./Lê Thị Nga, Phùng Đức Tiến, Đào Thị Bích Loan, Nguyễn Quý Khiêm, Trần Thị Thu Hằng, Nguyễn Trọng Thiện, Lê Ngọc Tân, Đặng Đ ình T ứ, Phạm Thị Lụa, Nguyễn Thị Nga và Dương Thị Oanh
DTG 13/BCKH2013-201525/10/2015Viện Chăn nuôiKẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHỌN TẠO BỐN DÒNG GÀ CHUYÊN TRỨNG CAO SẢN QUA HAI THẾ HỆ ./Nguyễn Quý Khiêm, Phùng Đức Tiến, Phạm Thùy Linh, Lê Ngọc Tân, Nguyễn Thị Tình, Nguyễn Thị Kim Oanh, Trần Ngọc Tiến, Lê Thị Thu Hiền, Nguyễn Thị Nga, Trần Thị Thu Hằng và cs
DTG 12/BCKH2013-201525/10/2015Viện Chăn nuôiNGHIÊN CỨU CHỌN LỌC GIỐNG GÀ MÓNG ./Ngô Thị Kim Cúc, Nguyễn Công Định, V ũ Chí Thi ện, Phạm Thị Bích Hường, Nguyễn Thị Minh Tâm, Trần Trung Thông, Hồ Xuân Tùng, Nguyễn Trọng Tuyển, Phạm Công Thiếu và Nguyễn Thanh Sơn
DTG 11/BCKH2013-201525/10/2015Viện Chăn nuôiKẾT QUẢ NUÔI BẢO TỒN GÀ LẠC THỦY CÁC THẾ HỆ TẠI VIỆN CHĂN NUÔI ./V ũ Ng ọc Sơn, Trần Quốc Hùng, Nguyễn Thị Hải và Nguyễn Văn Tám
DDTA29/BCKH2013-201524/10/2015Viện Chăn nuôiẢNH HƯỞNG CỦA CHẾ ĐỘ NUÔI DƯỠNG ĐẾN SINH TRƯỞNG, VỖ BÉO BÊ LAI BRAHMAN NUÔI TRONG NÔNG HỘ./Nguyễn Yên Thịnh, Tăng Xuân Lưu, Cao Ngọc Hòa, Khuất Thị Thu Hà, Hoàng Văn Trường, Lê Đình Khản
DDTA28/BCKH2013-201524/10/2015Viện Chăn nuôiNGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG MỘT SỐ KHẨU PHẦN ĂN NUÔI PHỔ BIẾN VÀ MỨC ĐỘ PHÁT THẢI METHAN TỪ DẠ CỎ TRONG CHĂN NUÔI BÒ SỮA Ở MỘT SỐ TRANG TRẠI CHĂN NUÔI MIỀN NAM./Lê Văn Thực, Chu Mạnh Thắng và Ngô Đinh Tân
DDTA27/BCKH2013-201524/10/2015Viện Chăn nuôiNGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC SỬ DỤNG THÓC VÀ GẠO LẬT THAY THẾ NGÔ TRONG KHẨU PHẦN ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG THỨC Ă N Ở VỊT CV SUPER M NUÔI THỊT./Trần Quốc Việt, Lê Văn Huyên, Ninh Thị Huyền và Nguyễn Thị Ngọc Anh
DDTA26/BCKH2013-201524/10/2015Viện Chăn nuôiẢNH HƯỞNG CỦA TỈ LỆ THỨC Ă N THÔ : TINH TRONG KHẨU PHẦN ĐẾN KHẢ NĂNG ĂN VÀO , TỶ LỆ TIÊU HÓA , TĂNG TRỌNG VÀ LƯỢNG KHÍ MÊ -TAN THẢI RA TRÊN BÒ LAI BRAHMAN./Đậu Văn Hải và Nguyễn Thanh Vân
DDTA25/BCKH2013-201524/10/2015Viện Chăn nuôiKẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SẢN XUẤT, SỬ DỤNG HAI GIỐNG CỎ TAISHU3 VÀ BẮC CHÔNG TẠI BA VÌ, HÀ NỘI./Phan Trung Hiếu, Tăng Xuân Lưu, Lê Xuân Đông, Ngô Đình Tân, Nguyễn Yên Thịnh và Trương Thị Vịnh
DDTA24/BCKH2013-201524/10/2015Viện Chăn nuôi ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC MỨC PHÂN ĐẠM ĐẾN NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG CỦA CỎ PANICUM MAXIMUM CV HAMILL TRỒNG TẠI THÁI NGUYÊN./Nguyễn Thị Thúy Hằng, Nguy ễn Văn Đại, Nguyễn Hữu Trà và Nguyễn Thị Liên
DDTA23/BCKH2013-201524/10/2015Viện Chăn nuôiẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT ĐẾN NĂNG SUẤT, CHẤT LƯỢNG HẠT CỦA GIỐNG CỎ STYLO SANTHES GUIANENSIS CIAT 184 VÀ STYLO SANTHESGUIANENSIS PLUS Ở MỘT SỐ VÙNG SINH THÁI KHÁC NHAU./Nguyễn Văn Quang, Hoàng Đình Hiếu, Bùi Việt Phong, Lê Xuân Đông, Hoàng Văn Tạo và Phí Như Liễu
DDTA22/BCKH2013-201524/10/2015Viện Chăn nuôiNGHIÊN CỨU TỐI ƯU HÓA ĐIỀU KIỆN PHÁ VỠ THÀNH TẾ BÀO NẤM MEN THU β- GLUCAN PHỤC VỤ CHĂN NUÔI./Lê Thị Hoàng Yến, Phạm Kim Cương, Nguyễn Thị Hồng Nhung, Dương Chí Công và Dương Văn Hợp
DDTA21/BCKH2013-201524/10/2015Viện Chăn nuôiTỐI ƯU HÓA ĐIỀU KIỆN NUÔI CẤY CHỦNG NẤM ASPERGILLUSNIGERYVN13 -F173 SINHENZYME XELLULAZA VÀ XYLANAZA DÙNG CHO SẢN XUẤ T THỨC ĂN CHĂN NUÔI./Lê Thị Hoàng Yến, Phạm Kim Cương, NguyễnThị Hồng Nhung và Dương Văn Hợp
DDTA20/BCKH2013-201524/10/2015Viện Chăn nuôiTÌNH HÌNH SỬ DỤNG THÓC VÀ GẠO LẬT ĐỂ SẢN XUẤT THỨC Ă N CHĂN NUÔI CÔNG NGHIỆP Ở VIỆT NAM HIỆN NAY./Trần Quốc Việt, Lê Văn Huyên, Ninh Thị Huyền và Nguyễn Thị Ngọc Anh
Đơn vị trực thuộc
Trung tâm gia súc lớn Trung ương
Trung tâm nghiên cứu và huấn luyện chăn nuôi
Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương
Phân Viện Chăn Nuôi Nam Bộ
Trung tâm nghiên cứu bò và đồng cỏ Ba Vì
Trung tâm nghiên cứu vịt Đại Xuyên
Trung tâm Thực nghiệm và Bảo tồn vật nuôi
Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi miền Núi
Trung tâm Nghiên cứu dê và thỏ Sơn Tây
Trung tâm Nghiên cứu Lợn Thụy Phương
Trung tâm Nghiên cứu vịt Đại Xuyên
Thiết kế website