Bản tin chăn nuôi

Tăng vitamin E cho bò già chống nóng

Tăng vitamin E cho bò già chống nóng

Sự thay đổi trong các hoạt và môi trường sống, chẳng hạn như đẻ, sản xuất sữa, và quá nóng… làm tăng đáng kể nhu cầu của bò về oxy. Điều này thường làm tăng sản xuất các “hợp chất oxy phản ứng gây rắc rối - troublesome reactive oxygen compound”. Những hợp chất này phải được vô hiệu hóa bằng các chất chống oxy hóa như vitamin E.
Cúm gia cầm và Triển vọng cho Ngành sản xuất protein Toàn cầu

Cúm gia cầm và Triển vọng cho Ngành sản xuất protein Toàn cầu

Triển vọng cho ngành sản xuất protein động vật toàn cầu đang sáng sủa và ngành gia cầm sẽ thắng lợi ở lĩnh vực này trong thập kỷ tiếp theo khi mà cả dân số và thu nhập trên thế giới đều tăng lên.
Mẹo nuôi bê

Mẹo nuôi bê

Trong “Sự kiện những yếu nhân về bê con và bê hậu bị” gần đây do Purina tổ chức tại Trung tâm dinh dưỡng động vật của công ty này tại Gray Summit, Mo, các chuyên gia đã cho lời khuyên về cho bê con bú:
Đơn vị trực thuộc
Trung tâm gia súc lớn Trung ương
Trung tâm nghiên cứu và huấn luyện chăn nuôi
Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương
Phân Viện Chăn Nuôi Nam Bộ
Trung tâm nghiên cứu bò và đồng cỏ Ba Vì
Trung tâm nghiên cứu vịt Đại Xuyên
Trung tâm Thực nghiệm và Bảo tồn vật nuôi
Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi miền Núi
Trung tâm Nghiên cứu dê và thỏ Sơn Tây
Trung tâm Nghiên cứu Lợn Thụy Phương
Trung tâm Nghiên cứu vịt Đại Xuyên
 
 
Thiết kế website