Từ khóa: Nhóm tài liệu:

Bài báo ISI

Thư viện - Cơ sở dữ liệu

Số hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếu
Vol. 24, No. 9 : 1233 - 124231/12/2011Asian-Aust. J. Anim. Sci.The Nutritive Value of Mulberry Leaves (Morus alba) and Partial Replacement of Cotton Seed in Rations on the Performance of Growing Vietnamese Cattle. Cuong, V. C. Vu*, M. W. A. Verstegen1, W. H. Hendriks1 and K. C. Pham (2011)
Vol. 128 (1-3), 166-17231/12/2010Livestock ScienceEffect of using cassava products to vary the level of energy and protein in the diet on growth and digestibility of cattle. Thang, C. M., Ledin, I. and Bertilsson, J. (2010)
Vol. 42 (1), 1-1131/12/2010Tropical Animal Health and Production Effect of feeding cassava and/or Stylosanthes foliage on the performance of crossbred growing cattle. Thang, C. M., Ledin, I. and Bertilsson, J. (2010)
Vol. 21 (1), 66-74.31/12/2008Asian-Australasian Journal of Animal ScienceEffects of Supplementation of Mixed Cassava (Manihot esculenta) and Legume (Phaseolus calcaratus) Fodder on the Rumen Degradability and Performance of Growing Cattle. Thang, C. M., Sanh, M. V. and Wiktorsson, H. (2008).
Đơn vị trực thuộc
Trung tâm gia súc lớn Trung ương
Trung tâm nghiên cứu và huấn luyện chăn nuôi
Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương
Phân Viện Chăn Nuôi Nam Bộ
Trung tâm nghiên cứu bò và đồng cỏ Ba Vì
Trung tâm nghiên cứu vịt Đại Xuyên
Trung tâm Thực nghiệm và Bảo tồn vật nuôi
Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi miền Núi
Trung tâm Nghiên cứu dê và thỏ Sơn Tây
Trung tâm Nghiên cứu Lợn Thụy Phương
Trung tâm Nghiên cứu vịt Đại Xuyên
 
Thiết kế website