Tạp chí KHCN

B08/25T8/2010

B08/25T8/2010
CẢI TIẾN, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHẾ PHẨM SINH HỌC EM ỨNG DỤNG TRONG CHĂN NUÔI LỢN RỪNG VÀ CÁC GIỐNG LƠN KHÁC Trịnh Phú Ngọc 1* , Võ Văn Sự 1 , Nguyễn Thanh Hoài 1 , Trịnh Phú Cử 2 , Nguyễn Huy Khiết 3 , Ngô Văn Hà 4 vàĐỗ Văn Trung 5 1 Bộ môn ĐVQH &ĐDSH -VCN 2 Trungtâm Thực nghiệm và bảo tồn vật nuôi -VCN, 3 Chi cục Thú y Hà Nội, 4 Trai lợn Quỳnh Phương, Thanh Trì, Hà Nội, 5 Trung tâm giống vật nuôi Hà Nộ

CẢI TIẾN, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHẾ PHẨM SINH HỌC EM ỨNG DỤNG TRONG CHĂN NUÔI LỢN RỪNG VÀ CÁC GIỐNG LƠN KHÁC 
Trịnh Phú Ngọc
1*
, Võ Văn Sự
1
, Nguyễn Thanh Hoài
1

Trịnh Phú Cử
2
, Nguyễn Huy Khiết
3
, Ngô Văn Hà
4
vàĐỗ Văn Trung
5
1
Bộ môn ĐVQH &ĐDSH -VCN 
2
Trungtâm Thực nghiệm và bảo tồn vật nuôi -VCN, 
3
Chi cục Thú y 
Hà Nội,
4
Trai lợn Quỳnh Phương, Thanh Trì, Hà Nội,
5
Trung tâm giống vật nuôi Hà Nộ

Tag:B08/25T8/2010
Thông báo
Quảng cáo
Thư viện trực tuyếnĐào tạo sau đại họcĐào tạo theo nhu cầuBản tin Khoa học Công nghệQuy trình, kỹ thuật chăn nuôi, Thực hành chăn nuôiTạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi - Viện Chăn nuôi
Thống kê truy cập
Đơn vị trực thuộc
Trung tâm gia súc lớn Trung ương
Trung tâm nghiên cứu và huấn luyện chăn nuôi
Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương
Phân Viện Chăn Nuôi Nam Bộ
Trung tâm nghiên cứu bò và đồng cỏ Ba Vì
Trung tâm nghiên cứu vịt Đại Xuyên
Trung tâm Thực nghiệm và Bảo tồn vật nuôi
Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi miền Núi
Trung tâm Nghiên cứu dê và thỏ Sơn Tây
Trung tâm Nghiên cứu Lợn Thụy Phương
Trung tâm Nghiên cứu vịt Đại Xuyên