Tạp chí KHCN

B07/27T12/2010

B07/27T12/2010
NHU CẦU NĂNG LƯỢNG, PROTEIN VÀ MỘT SỐ AXIT AMIN THIÊT YẾU (LYSINE, METHIONINE) CỦA NGAN PHÁP SINH SẢNGIAI ĐOABH TỪ 0-24 TUẦN TUÔI TRONG ĐIỀU KIỆN CHĂN NUÔI TẬP TRUNG Trần Quốc Việt 1* , Ninh Thị Len 1 , Phùng Đức Tiến 2 , V ũ Thị Thảo 2 , Trần Thị Cương 2 , Phạm Đức Hồng 2 , Tạ Thị Hương Giang 2 , V ũ Quốc Dũng 2 , Nguyễn Quyết Thắng 2 và Đặng Đào Tuân 2 1 Bộ môn Dinh dưỡng, thức ăn chăn nuôi và Đồng cỏ 2 Trung tâm Nghiên Cứu Gia Cầm Thụy Phương –Viện Chăn nuôi.

NHU CẦU NĂNG LƯỢNG, PROTEIN VÀ MỘT SỐ AXIT AMIN THIÊT YẾU (LYSINE, METHIONINE) CỦA NGAN PHÁP SINH SẢNGIAI ĐOABH TỪ 0-24 TUẦN TUÔI TRONG ĐIỀU KIỆN CHĂN NUÔI TẬP TRUNG
Trần Quốc Việt
1*
, Ninh Thị Len
1
, Phùng Đức Tiến
2
, V ũ Thị Thảo
2
, Trần Thị Cương
2
, Phạm Đức Hồng
2
, Tạ 
Thị Hương Giang
2
, V ũ Quốc Dũng
2
, Nguyễn Quyết Thắng
2
và Đặng Đào Tuân
2
1
Bộ môn Dinh dưỡng, thức ăn chăn nuôi và Đồng cỏ
2
Trung tâm Nghiên Cứu Gia Cầm Thụy Phương –Viện Chăn nuôi.

Tag:B07/27T12/2010
Thông báo
Quảng cáo
Thư viện trực tuyếnĐào tạo sau đại họcĐào tạo theo nhu cầuBản tin Khoa học Công nghệQuy trình, kỹ thuật chăn nuôi, Thực hành chăn nuôiTạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi - Viện Chăn nuôi
Thống kê truy cập
Đơn vị trực thuộc
Trung tâm gia súc lớn Trung ương
Trung tâm nghiên cứu và huấn luyện chăn nuôi
Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương
Phân Viện Chăn Nuôi Nam Bộ
Trung tâm nghiên cứu bò và đồng cỏ Ba Vì
Trung tâm nghiên cứu vịt Đại Xuyên
Trung tâm Thực nghiệm và Bảo tồn vật nuôi
Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi miền Núi
Trung tâm Nghiên cứu dê và thỏ Sơn Tây
Trung tâm Nghiên cứu Lợn Thụy Phương
Trung tâm Nghiên cứu vịt Đại Xuyên