Tạp chí KHCN

B06/27T12/2010

B06/27T12/2010
SỬ DỤNG RƠM Ủ URÊ THAY THẾ MỘT PHẦN CỎ VOI TRONG KHẨU PHẦN ĂN CỦA BÒ LAI VẮT SỮA Nguyễn Văn Tuế 1 , Đặng Vũ Bình 2 và Mai Văn Sánh 3 (1) Công ty Đabaco Việt Nam ; (2) Đại học Nông nghiệp Hà Nội ; (3) Viện Chăn nuôi

SỬ DỤNG RƠM Ủ URÊ THAY THẾ MỘT PHẦN CỎ VOI TRONG KHẨU PHẦN ĂN CỦA BÒ LAI VẮT SỮA 
Nguyễn Văn Tuế
1
, Đặng Vũ Bình
2
và Mai Văn Sánh
3
(1)
Công ty Đabaco Việt Nam  ; 
(2)
Đại học Nông nghiệp Hà Nội ; 
(3)
Viện Chăn nuôi

Tag:B06/27T12/2010
Thông báo
Quảng cáo
Thư viện trực tuyếnĐào tạo sau đại họcĐào tạo theo nhu cầuBản tin Khoa học Công nghệQuy trình, kỹ thuật chăn nuôi, Thực hành chăn nuôiTạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi - Viện Chăn nuôi
Thống kê truy cập
Đơn vị trực thuộc
Trung tâm gia súc lớn Trung ương
Trung tâm nghiên cứu và huấn luyện chăn nuôi
Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương
Phân Viện Chăn Nuôi Nam Bộ
Trung tâm nghiên cứu bò và đồng cỏ Ba Vì
Trung tâm nghiên cứu vịt Đại Xuyên
Trung tâm Thực nghiệm và Bảo tồn vật nuôi
Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi miền Núi
Trung tâm Nghiên cứu dê và thỏ Sơn Tây
Trung tâm Nghiên cứu Lợn Thụy Phương
Trung tâm Nghiên cứu vịt Đại Xuyên