Tạp chí KHCN

B06/26T10/2010

B06/26T10/2010
NHU CẦU NĂNG LƯỢNG, PROTEIN VÀ AXITAMIN (LYSINE,METHIONINE) CỦA NGAN PHÁP VÀ VỊT CVSUPER M GIAI ĐOẠN ĐẺ TRỨNG TRONG ĐIỀU KIỆN CHĂN NUÔI TẬP TRUNG Trần Quốc Việt 1 , Ninh Th ị Len 1 , Lê Văn Huyên 1 , Trần Việt Phương 1 , Sầm Văn Hải 1 , V ũ Thị Thảo 2 , Phùng Đức Tiến 2 , Nguyễn Ngọc Dụng 2 , Vũ Đức Cảnh 2 , Nguyễn Thị Hường 2 và Phạm Thị Hằng 2 . 1 Bộ môn Dinh dưỡng, thức ăn chăn nuôi và Đồng cỏ; 2 Trung tâm Nghiên cứu gia cầm Thụy Phương-Viện Chăn nuôi

NHU CẦU NĂNG LƯỢNG, PROTEIN VÀ AXITAMIN (LYSINE,METHIONINE) CỦA NGAN PHÁP VÀ VỊT CVSUPER M GIAI ĐOẠN ĐẺ TRỨNG TRONG ĐIỀU KIỆN CHĂN NUÔI TẬP TRUNG 
Trần Quốc Việt
1
, Ninh Th ị Len
1
, Lê Văn Huyên
1
, Trần Việt Phương
1
, Sầm Văn Hải
1
, V ũ Thị Thảo
2

Phùng Đức Tiến
2
, Nguyễn Ngọc Dụng
2
, Vũ Đức Cảnh
2
, Nguyễn Thị Hường
2
và Phạm Thị Hằng
2

1
Bộ môn Dinh dưỡng, thức ăn chăn nuôi và Đồng cỏ; 
2
Trung tâm Nghiên cứu gia cầm Thụy Phương-Viện Chăn nuôi

Tag:B06/26T10/2010
Đơn vị trực thuộc
Trung tâm gia súc lớn Trung ương
Trung tâm nghiên cứu và huấn luyện chăn nuôi
Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương
Phân Viện Chăn Nuôi Nam Bộ
Trung tâm nghiên cứu bò và đồng cỏ Ba Vì
Trung tâm nghiên cứu vịt Đại Xuyên
Trung tâm Thực nghiệm và Bảo tồn vật nuôi
Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi miền Núi
Trung tâm Nghiên cứu dê và thỏ Sơn Tây
Trung tâm Nghiên cứu Lợn Thụy Phương
Trung tâm Nghiên cứu vịt Đại Xuyên
 
 
Thiết kế website