Tạp chí KHCN

B05/26T10/2010

B05/26T10/2010
HỆ SỐ TIÊU HÓA AXITAMIN HỒI TRÀNG BIỂU KIẾN VÀ TIÊU CHUẨN CỦA MỘT SỐ LOẠI THỨC ĂN DÙNG CHỦ YẾU CHO LỢN Ở VIỆT NAM Ninh Thị Len * , Trần Quốc Việt, Lê Văn Huyên và Nguyễn Thị Hồng Bộ môn nghiên cứu Dinh dưỡng Thức ăn và Đồng cỏ

HỆ SỐ TIÊU HÓA AXITAMIN HỒI TRÀNG BIỂU KIẾN VÀ TIÊU CHUẨN CỦA MỘT SỐ LOẠI THỨC ĂN DÙNG CHỦ YẾU CHO LỢN Ở VIỆT NAM 
Ninh Thị Len
*
, Trần Quốc Việt, Lê Văn Huyên và Nguyễn Thị Hồng
Bộ môn nghiên cứu Dinh dưỡng Thức ăn và Đồng cỏ

Tag:B05/26T10/2010
Đơn vị trực thuộc
Trung tâm gia súc lớn Trung ương
Trung tâm nghiên cứu và huấn luyện chăn nuôi
Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương
Phân Viện Chăn Nuôi Nam Bộ
Trung tâm nghiên cứu bò và đồng cỏ Ba Vì
Trung tâm nghiên cứu vịt Đại Xuyên
Trung tâm Thực nghiệm và Bảo tồn vật nuôi
Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi miền Núi
Trung tâm Nghiên cứu dê và thỏ Sơn Tây
Trung tâm Nghiên cứu Lợn Thụy Phương
Trung tâm Nghiên cứu vịt Đại Xuyên
 
 
Thiết kế website