Tạp chí KHCN

B04/26T10/2010

B04/26T10/2010
NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG TRỨNG CỦA GÀ LAI GIỮA GÀ VCN-G15 VỚI GÀ AI CẬP Trần Kim Nhàn 1 , Phạm Công Thiếu 1 , V ũ Ngọc Sơn 1 , Hoàng Văn Tiệu 2 , Diêm Công Tuyên 1 , Nguyễn Thị Thuý 1 vàNguyễn Thị Hồng 1 1 Trung tâm Thực nghiệm và Bảo tồn vật nuôi,

NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG TRỨNG CỦA GÀ LAI GIỮA GÀ VCN-G15 VỚI GÀ AI CẬP
Trần Kim Nhàn
1
, Phạm Công Thiếu
1
, V ũ Ngọc Sơn
1
, Hoàng Văn Tiệu
2
,
Diêm Công Tuyên
1
, Nguyễn Thị Thuý
1
vàNguyễn Thị Hồng
1
1
Trung tâm Thực nghiệm và Bảo tồn vật nuôi,

Tag:B04/26T10/2010
Thông báo
Quảng cáo
Thư viện trực tuyếnĐào tạo sau đại họcĐào tạo theo nhu cầuBản tin Khoa học Công nghệQuy trình, kỹ thuật chăn nuôi, Thực hành chăn nuôiTạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi - Viện Chăn nuôi
Thống kê truy cập
Đơn vị trực thuộc
Trung tâm gia súc lớn Trung ương
Trung tâm nghiên cứu và huấn luyện chăn nuôi
Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương
Phân Viện Chăn Nuôi Nam Bộ
Trung tâm nghiên cứu bò và đồng cỏ Ba Vì
Trung tâm nghiên cứu vịt Đại Xuyên
Trung tâm Thực nghiệm và Bảo tồn vật nuôi
Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi miền Núi
Trung tâm Nghiên cứu dê và thỏ Sơn Tây
Trung tâm Nghiên cứu Lợn Thụy Phương
Trung tâm Nghiên cứu vịt Đại Xuyên
 
 
 
 
 
 
Thiết kế website