Tạp chí KHCN

B02/27T12/2010

B02/27T12/2010
NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG TRỨNG CỦA GÀ MÁI LAI 3/4 AI CẬP Diêm Công Tuyên 1 , Phạm Công Thiếu 1 , Vũ Ngọc Sơn 1 và Hoàng Văn Tiệu 2 1 Trung tâm Thực nghiệm và Bảo tồn vật nuôi -Viện Chăn nuôi 2 Viện Chăn nuôi

NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG TRỨNG CỦA GÀ MÁI LAI 3/4 AI CẬP 
Diêm Công Tuyên
1
, Phạm Công Thiếu
1
, Vũ Ngọc Sơn
1
và Hoàng Văn Tiệu
2
1
Trung tâm Thực nghiệm và Bảo tồn vật nuôi -Viện Chăn nuôi 
2
Viện Chăn nuôi

Tag:B02/27T12/2010
Đơn vị trực thuộc
Trung tâm gia súc lớn Trung ương
Trung tâm nghiên cứu và huấn luyện chăn nuôi
Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương
Phân Viện Chăn Nuôi Nam Bộ
Trung tâm nghiên cứu bò và đồng cỏ Ba Vì
Trung tâm nghiên cứu vịt Đại Xuyên
Trung tâm Thực nghiệm và Bảo tồn vật nuôi
Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi miền Núi
Trung tâm Nghiên cứu dê và thỏ Sơn Tây
Trung tâm Nghiên cứu Lợn Thụy Phương
Trung tâm Nghiên cứu vịt Đại Xuyên
 
 
Thiết kế website